20 marca 2017
Międzynarodowa konferencja naukowa EINLADUNG ZUR KONFERENZTEILNAHME
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „Przyjaźń i zażyłość – specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś”  Gliwice, 02 czerwca 2017 r.

Fakultät für Sozialwissenschaften und Fremdsprachen der TU Gliwice lädt hiermit zur Teilnahme an einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz ein:
„Freundschaft und Vertrautheit- zum Problem ihrer gegenseitigen Zusammenwirkungen gestern und heute“  Gliwice, den 02. Juni 2017

Wiadomość utworzona: 20 marca 2017 11:13, autor: Bogdan Kubik
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2017 12:35, wykonana przez: Bogdan Kubik
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Kolegium Języków Obcych