Zapraszamy wszystkich studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych do udziału
w ankietyzacji dotyczącej
oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Termin ankietyzacji : 24 marca 2017 r. – 9 kwietnia 2017 r.  

Uprawnieni do wypełniania ankiet: studenci I, II i III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia. 

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności, anonimowości oraz jawności wyników.


Tryb ankietowania:

Ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną https://platforma.polsl.pl/ankieta/ po zalogowaniu się do systemu ankietowania za pomocą żetonu (kodu). Wydrukowane żetony zostaną rozdane wszystkim studentom przez wykładowców zgodnie
z Harmonogramem Ankietyzacji

 

W przypadku problemów z wejściem na stronę z ankietą, proszę o zaznaczenie adresu odnośnika https://platforma.polsl.pl/ankieta , skopiowanie go i wklejenie do paska adresu nowego okna przeglądarki.

Studenci nieobecni podczas ankietyzacji przeprowadzanej zgodnie z Harmonogramem proszeni są o osobisty odbiór żetonu w dziekanacie, co umożliwi Państwu dokonanie oceny w terminie do dnia 9 kwietnia 2017 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIETYZACJI!

 

 

 

Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr letni 2015/2016 w Kolegium Języków Obcych.

 Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr zimowy 2015/2016 w Kolegium Języków Obcych.

 Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr letni 2014/2015 w Kolegium Języków Obcych.

 Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr zimowy 2014/2015 w Kolegium Języków Obcych.

 Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr letni 2013/2014 w Kolegium Języków Obcych.

 Sprawozdanie z ankietyzacji za semestr zimowy 2013/2014 w Kolegium Języków Obcych.

 
 
 
 
 
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankietyzacja