OPIS do linków nr 4

 

Żeby  wziąć udział w Wydziałowej Rekrutacji – pobierz  ZGŁOSZENIE, wypełnij, przekaż Koordynatorowi twojej Specjalności Językowej ds. Programu Erasmus PLus, w terminie przewidzianym w Harmonogramie Rekrutacji. ZGŁOSZENIE pozostanie w dokumentacji kolegium: ERASMUS PLUS – REKRUTACJA – PROTOKOŁY.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na praktyki zagraniczne na szczeblu uczelnianym – pobierz ZGŁOSZENIE jak wyżej, ustal z Kierownikiem Praktyk szczegóły, przekaż dokument Wydziałowemu Koordynatorowi ds. Programu Erasmus PLus.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia zagraniczne w kwalifikacji uczelnianej, wyszukaj  na stronach uczelni informacje na temat zajęć, w jakich chcesz uczestniczyć (liczba godzin, punkty ECTS, warunki zaliczenia, daty egzaminów, konwersja ocen,  daty rozpoczęcia i zakończenia semestru),  pobierz KARTĘ  ERASMUS, ustal szczegóły z Koordynatorem twojej Specjalności Językowej ds. Programu Erasmus PLus. KARTA ERASMUS pozostaje w dokumentacji kolegium: ERASMUS PLUS – STUDIA ZAGRANICZNE.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumentydopobrania