ERASMUS+: nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

W połowie grudnia 2013 Parlament Europejski zatwierdził zasady nowego programu edukacyjnego ERASMUS+. Tym samym od początku tego roku wchodzimy w nową erę współpracy międzynarodowej w szeroko rozumianej edukacji. Na siedmioletnią realizację programu w latach 2014-2020 przewidziano łączny budżet w wysokości 14,7 miliarda euro.

Na sfinansowanie działań realizowanych przez sektor szkolnictwa wyższego, Program przeznaczy w całej swojej siedmiolatce 33,3% swojego budżetu (~4,9 mld euro). 63% z tej kwoty (~3,1 mld euro) przeznaczone zostanie na stypendia indywidualne studentów i pracowników uczestniczących w wymianie akademickiej realizowanej w ramach Akcji 1 (odpowiednik dotychczasowych stypendiów erasmusowych programu LifelongLearning/Erasmus).

Nowy program ma wspierać edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Skonsoliduje i skoordynuje działania realizowane autonomicznie w ramach siedmiu programów realizowanych wcześniej niezależnie od siebie.

Dodatkowo ze środków ERASMUS+ finansowane będą komponenty dotyczące sportu i wolontariatu. Program wesprze również współpracę ponad 100 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji. Struktura nowego programu ERASMUS+ obejmuje:

W SPRAWIE PROGRAMU PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO:

  Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej (RW4)

  podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej i koncentruje się na ciągłym rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności akademickiej zarówno studentów jak i pracowników Uczelni.  

Do podstawowych zadań wykonywanych przez pracowników Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej należy:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z polityką i strategią uczelni w zakresie współpracy z zagranicą w zakresie mobilności akademickiej
 • Poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów edukacyjnych obejmujących mobilność akademicką
 • Aplikowanie do instytucji krajowych i zagranicznych z wnioskami projektowymi jw.
 • Koordynacja i realizacja wyjazdów studentów i pracowników PŚ do uczelni partnerskich oraz przedsiębiorstw w ramach programów LLP- ERASMUS, FSS, inne (w zależności od realizowanych projektów)
 • Koordynacja i realizacja przyjazdów studentów i pracowników z uczelni partnerskich w ramach programów LLP-ERASMUS, FSS, inne (w zależności od realizowanych projektów)
  UWAGA: Przyjazdy studentów zagranicznych na studia pełnopłatne w celu uzyskania dyplomu prowadzone są przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich (RD1) w pionie Prorektora ds. Dydaktyki
 • Przygotowanie i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach, studiach zagranicznych, itp.
 • Nadzór nad realizacją mobilnością studentów, doktorantów, i pracowników wyjeżdżających na studia, staże, itp. (wyjazdy długoterminowe ze skierowaniem)
 • Przygotowywanie umów międzyuczelnianych dot. mobilności akademickiej oraz prowadzenie ich ewidencji; obsługa administracyjna współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi
 • Właściwe wykorzystanie projektowych środków finansowych związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników uczelni
 • Tworzenie sprawozdań, raportów dot. projektów realizowanych przez RW4
 • Promocja programów mobilności akademickiej wśród studentów i pracowników PŚ
 • Współpraca z pozostałymi jednostkami zajmującymi się współpracą z zagranicą

 

 

 

 

 

  Adres Biura: Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej
Politechnika Śląska  
44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A

tel.: +48 32 237 13 29
fax: +48 32 231 80 85
Biuro czynne:  pon-pt 7.00-15.00   pokój nr 48 - I piętro (wejście od Wydziału Górnictwa i Geologii lub Biura Podróży INT TRAVEL).              Godziny przyjęć studentów: pon-pt 9.00 - 13.30

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus