Wystawianie faktur w związku z usługą edukacyjną:

 • Jeżeli zawarto umowę ze studentem na świadczenie usługi edukacyjnej, to Uczelnia może wystawić faktury tylko jemu ( a nie firmie, w której jest zatrudniony).
 • Dopuszcza się sytuację, gdy student dostarcza kopię zawartej przez niego umowy, w której zatrudniająca go firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego edukacji. Wtedy można wystawić fakturę tej firmie, a ksero umowy dołączyć do kopii wystawionej studentowi faktury pozostającej w kwesturze.
 • Firma może też zwrócić swojemu pracownikowi koszty edukacji na podstawie niżej wymienionych dokumentów, stanowiących dowód poniesienia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu:
  1. pisma studenta do Zarządu firmy z prośbą o zwrot kosztów lub umowy pomiędzy studentem i firmą,
  2. potwierdzenia zapłaty z dziekanatu Wydziału,
  3. dowodu wpłaty z banku, w którym student ma swoje konto osobiste.

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011r (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
  (od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy).

Proszę się zgłaszać do Dziekanatu

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wystawianie Faktury VAT