Terminy kolejnych spotkań dyskusyjnych  w semestrze letnim poświęconych realności, rzeczywistości wirtualnej i symulakrom (czwartki   g. 14.45 – 16.15)

       

17.03,

14.04,         21.04,

12.05,        19.05

  

ZAPRASZAMY                                                                      Kontakt:       Beata.Wojewoda@polsl.pl

 

 

 

 

 
            W semestrze zimowym 2015/2015 spotkania dyskusyjne studenckiego koła naukowego poświęcone były filozofii techniki i futurologii Stanisława Lema. Inspirację dla dyskusji  stanowił wstęp do Summy Technologii, napisany w latach 60tych.

                                                                                               

          Lem zauważa, że trudno przewidywać przyszłość cywilizacji, ponieważ cele stawiane przez ludzi wynikają z potrzeb (jak i przez /przez co określonych jako ważne ?) i są efektem technologicznych możliwości, warunkowanych stanem wiedzy i sprawności socjalnej. Typowym zjawiskiem jest rozmywanie się celów (życie czyli walka o byt, dominacja, wygoda). „Dość, że czyniąc cokolwiek, człowiek prawie nigdy nie wie, co właściwie czyni – w każdym razie nie wie do końca” – pisze myśliciel. Większość technologii jest dziełem przypadku. Ludzie panują nad przyrodą, a jednocześnie każdy człowiek pozostaje wobec przyrody bezradny, a stan homeostazy wydaje się zagrożony w każdej chwili.

Rozwój techniki, efekt ludzkiego geniuszu, w tym samym stopniu przystosowuje świat i przekształca otoczenie, poprawia jakość życia i pogarsza ją, zwiększa możliwości pomnażania dobra i wymyślnego wyrządzania zła. Jedna technologia zostaje przezwyciężona koleją, bezpieczniejszą, której mankamenty naprawi kolejna. Technoewolucje zmieniają życie konkretnych  osób i społeczeństw, a nie znamy konsekwencji jakie te zmiany przyniosą. „Najpierw, przemiany decydujące o nagłym zwrocie istniejących technologii wyskakują nieraz ku zdziwieniu wszystkich, ze specjalistami na czele, jak Atena z Jowiszowej głowy.(…) Dalej, skłonni jesteśmy zawsze przedłużać perspektywy nowych technologii liniami prostymi w przyszłość.” (s.10)  Utopiści XIX wieku uważali, że świat będzie „uniwersalnie balonowy” lub „wszechstronnie parowy”. Czy dzisiejsza obawa o wyczerpanie zapasów ropy naftowej i węgla, o globalne zanieczyszczenie trującymi gazami czy plastykowymi śmieciami, kiedyś będzie równie śmieszna? Jakie jest znaczenie tego, co dzieje się dzisiaj?

Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych  dyskusjach.                                                     

 
 

13 kwietnia 2015 ***************************************************************************

W imieniu organizatorów i dr Jędrzejki dziękujemy wszystkim Studentom
i Wykładowcom za liczne przybycie na wykład i jakże aktywny udział.
Z nadzieją, że wydarzenie to wpłynęło pozytywnie na Państwa zainteresowanie pracą Hermana Melville’a podajemy poniżej link do książki autorstwa prelegenta, pt. „Melville w kontekstach czyli prolegomena do studiów melvillistycznych”, dostępnej w Internecie całkowicie legalnie za darmo:

http://www.jedrzejko.eu/UserFiles/File/GENERAL%20FILES/PDF%20FILES/pawel-jedrzejko-melville-w-kontekstach.pdf

Z poważaniem, dominika pieczka

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koło Naukowe MUNDUS