Konferencja „Przestrzeń światła - przestrzeń cienia”
językowe środki wyrażania kontrastu

 

  Program konferencji (Aktualizacja 8.11.2016)

 

            Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod tytułem:

„Przestrzeń światła-przestrzeń cienia, językowe środki wyrażania kontrastu”.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 r. w Gliwicach, ul. Hutnicza 9-9A.

            Głównym celem konferencji jest refleksja nad aspektem wyrażania kontrastu w języku, a jej końcowym efektem będzie tom stanowiący syntezę wiedzy w tym zakresie. Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim,  niemieckim i włoskim. Proponujemy, aby nasze przemyślenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

·      kontrast w semantyce,

·      metafora narzędziem kontrastu,

·      poetyka kontrastu,

·      kontrast językowy w kontekście pragmatycznym,

·      funkcje języka a elementy kontrastu językowego,

·      kontrast a specjalistyczne rejestry języka,

·      kontrast w tekście, dyskursie i komunikacji.

Zachęcamy do refleksji m.in. na temat:

·        językowych środków wyrażania relacji opozycji,

·        specyfiki metafor, wskazujących centrum i peryferie postrzeganych zjawisk,

·        języka, za pomocą którego definiujemy świat natury i świat kultury,

·        konfliktów w komunikacji, wynikających ze zderzenia/nakładania się znaczeń denotacyjnych i kulturowych,

·        konwencjonalnych sposobów opisu świata ożywionego i świata przedmiotów.

            Kierujemy zaproszenie także do osób zainteresowanych analizą zjawisk językowych w perspektywie socjo-, psycho- i  antropolingwistycznej:

·         konfrontacja przekazu emocjonalnego i racjonalnego w komunikacie prasowym,

·         kontrast pomiędzy znaczeniem pierwotnym i nadanym we współczesnym dyskursie politycznym, historycznym,

·         asymetrie pomiędzy informacją a manipulacją w porozumiewaniu się z klientem, pacjentem, usługobiorcą,

·         kontrowersje w definiowaniu zjawisk w narracjach o tożsamości etnicznej.

            Zapraszamy do analizy wszelkiego rodzaju kontrastów w literaturze, w oparciu o obrazy zderzenia kultur, języków i wartości, zastosowania różnych rodzajów narracji, a także kontrastu między życiem a twórczością pisarzy.

            W zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym wyłącznie w języku polskim.

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa, w tym tytuł referatu oraz streszczenie wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik - karta zgłoszenia) należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30.09.2016 r. na adres mailowy: rkjo.konferencje@polsl.pl

Opłata konferencyjna:

-        uczestnicy konferencji zgłaszający wystąpienie z referatem: 250zł/osoba

-        pozostali uczestnicy: 100 zł/osoba

            Konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisać:

opłata konferencyjna: konferencja RKJO 19.11.2016 

Organizatorzy konferencji / zespół redakcyjny:

dr Alina Jackiewicz- kierownik konferencji

dr Danuta Augustyn

dr Marzena Będkowska-Obłąk

dr Ewa Figas

 

************************************19.11.2016

Dnia 19.11.2016 odbyła się konferencja pt.  " Przestrzeń światła - przestrzeń cienia, językowe środki wyrażania kontrastu".  Wygłoszono 15 referatów z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.  Szczegółowe informacje na temat treści wystąpień zostaną ujęte w publikacji pokonferencyjnej.Przewidywany czas publikacji, czerwiec 2017. 
Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Przestrzeń światła - przestrzeń cienia