KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH

 

międzynarodowa konferencja naukowa

 

           

            Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod tytułem:

 

„Przyjaźń i zażyłość – specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś”

Gliwice, 02 czerwca 2017 r.

           

            Problematyka konferencji koncentruje się na kulturoznawczej, literaturoznawczej i językoznawczej analizie relacji aspektów przyjaźni i zażyłości zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Efektem naszych rozważań będzie tom stanowiący syntezę wiedzy w tym zakresie.

            Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim. Proponujemy, aby nasze przemyślenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

kulturoznawczych:

·      problematyka przyjaźni między narodami w ujęciu historycznym                                                                            

·      współczesne postrzeganie relacji przyjaźni i zażyłości,

·      przyjaźń i wspólnota jako nadrzędne cele współczesnej Europy,

·      interkulturowe różnice w pojmowaniu relacji przyjaźni,

literaturoznawczych:

·      obrazy przyjaźni i zażyłości w literaturze,

·      sposoby wyrażania przyjaźni i zażyłości w korespondencji literackiej,

·      literackie koncepcje przyjaźni,

językoznawczych:

·      semantyczne środki wyrażania przyjaźni i zażyłości,

·      przyjaźń i zażyłość w metaforze,

·      stereotypowe ujęcie przyjaźni i zażyłości,

·      językowe środki wyrażania relacji nadawca- odbiorca,

·      sposoby wyrażania przyjaźni i zażyłości w dyskursie politycznym, historycznym,

·      obraz zażyłości w systemach adresatywnych języków naturalnych. 

 

W zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia języka wystąpień oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym do języków: angielskiego i polskiego.

           

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa, w tym tytuł referatu oraz streszczenie wraz z dodatkowymi informacjami (załącznik - karta zgłoszenia) należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 15.04.2017r na adres mailowy: rk.konferencje@polsl.pl

Opłata konferencyjna:

-        uczestnicy konferencji zgłaszający wystąpienie z referatem: 250zł/osoba

-        pozostali uczestnicy: 100 zł/osoba

                    

            Konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisać:

opłata konferencyjna: konferencja RK 2017, filologia

 

Organizatorzy konferencji/ zespół redakcyjny:

dr Marzena Będkowska-Obłąk-  kierownik konferencji

dr Ewa Figas, dr Danuta Augustyn, dr Alina Jackiewicz, dr Aleksandra Chrupała, dr Cecylia Tatoj

 

współorganizator konferencji: Landsmannschaft Schlesien

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja Przyjaźń i Zażyłość