KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 

Absolwent Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej zdobywa wiedzę i umiejętności oraz kompetencje psychologiczno-społeczne, jak i umiejętności interpersonalne, wykształcone w ramach swojej specjalności oraz specjalizacji. Posiada również umiejętność i potrzebę permanentnego samokształcenia, którą nabył w trakcie trzyletniego cyklu studiów. Potrafi inspirować i współuczestniczyć w procesie nauczania innych.

Jest świadomy społecznej roli absolwenta kierunku humanistycznego.

Potrafi dostosować się do dynamicznego, zmiennego, elastycznego i międzynarodowego rynku pracy. Dzięki odbytym praktykom zawodowym jest świadomy konkurencyjności na współczesnym rynku pracy i potrafi sprostać oczekiwaniom pracodawcy.

Absolwent jest nie tylko aktywnym obywatelem w demokratycznym, polskim społeczeństwie, lecz dzięki swojej specjalności językowej, na której zetknął się z wielowymiarowym aspektem kompetencji interkulturowej (zwłaszcza aspektem afektywnym i komunikacyjnym), przyczynia się powstawania wspólnoty Europejczyków. 

Kwalifikacje absolwenta KJO Politechniki Śląskiej są zgodne ze standardami kształcenia, aktualnymi uregulowaniami prawnymi, oraz wymaganiami Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW).

W zakresie wybranej filologii absolwent osiąga poziom biegłości językowej C1 w sferze publicznej, prywatnej, edukacyjnej i zawodowej, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego rynku pracy wykazuje również znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie B2  ESOKJ. 

Absolwent Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej jest nie tylko wszechstronnie wykształconym humanistą, lecz potrafi również wykorzystać nabytą w czasie studiów wiedzę o współczesnych multimediach do nauczania  języków obcych (specjalizacja nauczycielska) oraz – do pracy związanej z translatoryką (specjalizacja tłumaczeniowo-biznesowa).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
kwalifikacje absolwenta