LCCI IQ  (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications)  jest wiodącą międzynarodową instytucją edukacyjną oferującą najwyższej jakości egzaminy z języka angielskiego biznesowego.

WSZYSTKIE certyfikaty LCCI OD POZIOMU B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2). W szczególności:

·         English for Business level 2 (Merit) level 3 i level 4

·         SEFIC level 3 I 4

·         ELSA

·         JETSET level 5, 6 i 7

·         German For Business level 3

·         English For Tourism level 2 (Merit, Distinction)

·         English For Accounting  3

WSZYSTKIE certyfikaty LCCI OD POZIOMU B2 w tym:

English For Tourism level 2 ( Meritit, Distinction) pozwalają na zwolnienie z egzaminu dla pilotów wycieczek  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r.w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz.U. Nr 60 — 3850 — Poz. 302 rozdz.3 §11.6)

WSZYSTKIE certyfikaty LCCI w tym:

English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4,First Certificate for Teachers of Business English (FTBE);— English forTourism Level 2 — poziom „Pass with Merit”, oraz„Pass with Distinction zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

LCCI to także:

                    ponad 125 lat doświadczenia w oferowaniu usług edukacyjnych na całym świecie,

                    tysiące akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych w 130 krajach,

                    certyfikaty ściśle dopasowane standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i uznawane przez tysiące pracodawców, instytucji i uczelni na wszystkich kontynentach,

                    egzaminy z Business English, a także szeroki wachlarz specjalistycznych egzaminów z rozmaitych dziedzin biznesu, m.in. z marketingu, rachunkowości, finansów, księgowości, informatyki, public relations i wielu innych,

                    egzaminy dla lektorów i nauczycieli Business English (FTBE),

                    bogata oferta materiałów pomocniczych,

                    współpraca z największymi polskimi uczelniami, szkołami językowymi, pracodawcami i izbami gospodarczymi

English Language Qualifications to:

                   Język angielski dla biznesu (EFB) English for Business.

                   Egzamin poziomujący (ELSA), English Language Skills Assessment.

                   Język angielski ogólny (JETSET).

                   Ustny egzamin biznesowy (SEFIC), Spoken English for Industry and Commerce.

                   Język angielski dla sektora turystycznego (EFT), English for Tourism.

                   Język angielski dla księgowych (EFA) English for Accounting.

                   Język angielski dla nauczycieli języka biznesowego (FTBE) First Certificate for Teachers of Business English.

                   Dyplom dla międzynarodowych menedżerów, Diploma in Business English for International Managers.

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uznawane są na całym świecie przez pracodawców, organizacje zawodowe i uniwersytety oraz Ministerstwa Edukacji jako dowód znajomości języka angielskiego.

Brytyjska organizacja zajmująca się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje następujące kwalifikacje LCCI:

                    English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3

                    Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass od poziomu Level 3

                    English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Wynik  383/500 pkt.

                    JETSET LEVEL 4 , 5, 6,7,

Szczegółowe informacje na temat każdego egzaminu dostępne są na stronie:

 www.pearson.pl/lcci

oraz

 www.lcci.org.uk.

Aby zobaczyć programy nauczania poszczególnych kwalifikacji (Syllabus) oraz przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wzorcami odpowiedzi proszę skorzystać z zakładki Qualification Search.

Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do wybranego egzaminu LCCI IQ na wybranym poziomie, mogą zdawać go w jednej z trzech serii egzaminacyjnych lub skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

 

 

EGZAMINY LCCI IQ A EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

 

Użytkownik

CEF

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

EGZAMINY

LCCI IQ

Użytkownik zaawansowany

C2

Poziom języka dostosowany do tych kandydatów, których stanowisko pracy wymaga udziału w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach służbowych, konferencjach czy sympozjach.

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, o czym czyta lub co słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

 

EFB 4 (Merit, Distinction)

SEFIC 4 (Meri, Distinction)

ELSA

JETSET 7

C1

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryty w nich sens. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. W życiu społecznym i zawodowym potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie. Potrafi budować jasne wypowiedzi, o wyraźnej strukturze, na tematy złożone i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

EFB 4

EFB 3 (Merit, Distinction)

SEFIC 4

ELSA

JET SET 6

Użytkownik samodzielny

B2

Poziom języka wymagany od tych kandydatów, których praca wiąże się z komunikacją w języku obcym, zarówno w celu nawiązania, jak i podtrzymania kontaktów służbowych.

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na temat związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Potrafi prowadzić oficjalne i nieoficjalne spotkania z klientami oraz pisać sprawozdania.

EFB 3

EFB 2 (Merit, Distinction)

SEFIC 3

ELSA

JET SET 5

GFB 3

GFB 2 (Merit, Distinction)

EFT 2 (Merit, Distinction)

EFA 3

B1

Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy utrzymują regularne kontakty z zagranicznymi kontrahentami i klientami.

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany język jest jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych i związanych z wykonywaną pracą. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży, w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego, dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opisać wydarzenie, jak również krótko przedstawić uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub jakiegoś pomysłu. Potrafi wygłaszać kompleksowe prezentacje I analizować kluczowe informacje służbowe. Prowadzi typową korespondencję służbową.

EFB 2

EFB 1 (Merit, Distinction)

SEFIC 2

ELSA

JET SET 4

GFB 2

GFB 1 (Credit, Distinction)

EFT 2

Użytkownik początkujący

A2

Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami i klientami.

 

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym. Potrafi opisać za pomocą prostych zdań swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Potrafi przedstawić profil firmy i jej produkty, potwierdzić lub zmienić terminy spotkań służbowych. Rozumie prostą korespondencję handlową i potrafi udzielić pisemnej odpowiedzi na list handlowy. Jest w stanie brać udział w dyskusji, wyrażając pozytywne i negatywne opinie.

EFB 1

EFB Preliminary (Merit, Distinction)

SEFIC 1

ELSA / FELSA

JET SET 3

GFB 1

EFT 1

A1

Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy posługują się językiem obcym w podstawowym zakresie.

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne. Umie wypowiedzieć się w prostych zdaniach, w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne, posługuje się sprawnie wyrażeniami liczbowymi. Potrafi również dokonać rezerwacji podróży służbowych i umawiać spotkania. Samodzielnie wypełnia podstawowe dokumenty i wnioski służbowe. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

EFB Preliminary

SEFIC Preliminary

ELSA / FELSA

JET SET 2

GFB Preliminary

Tabela 1 Odniesienie poziomów egzaminów LCCI IQ do skali CEFR

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
LCCI