Historia Kolegium Języków Obcych

•1990 – powstaje Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Gliwicach

•1995 – druga specjalność: Język włoski

•1996 – trzecia specjalność: Język angielski

•2008 – Kolegium w nowej siedzibie przy ulicy Bojkowskiej37

•2010 – początek przekształcania NKJO w Kolegium Języków Obcych   
           
Politechniki Śląskiej

•2014 - Kolegium Języków Obcych zmienia siedzibę na ul. Hutniczą 9-9A w 
           Gliwicach   

•2015 – czwarta specjalność: Język niemiecki

•2016 – piąta specjalność: Język hiszpański


Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest jednostką organizacyjną Politechniki podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi. Zostało ono utworzone na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w ramach przekształcenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach w jednostkę dydaktyczną Politechniki Śląskiej. Kolegium kształci studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (roczniki 2014/2015 i 2015/2016) i praktycznym (od października 2016 r.) na kierunku filologia w pięciu specjalnościach:

s język angielski

s język francuski

s język hiszpański

s język niemiecki

s język włoski

z podziałem na specjalizacje:

s nauczycielską

s tłumaczeniowo-biznesową.

Cykl kształcenia trwa trzy lata (sześć semestrów), w czasie których:

s studenci specjalizacji nauczycielskiej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje uprawniające ich do nauczania języka studiowanej przez siebie specjalności w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. 

s studenci specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej zdobywają wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z dziedziny handlu, bankowości, techniki, prawa i finansów.

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym.

Studia kończą się egzaminem na stopień licencjata, po zdaniu którego absolwenci mogą przez dwa kolejne lata kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni do uzyskania stopnia magistra.

W celu popularyzacji języków i kultury krajów angielskiego, francuskiego i włoskiego obszaru językowego KJO Politechniki Śląskiej organizuje Mikołajkowe Dyktando z języka francuskiego i włoskiego, Dni kultury krajów danego obszaru językowego, oraz Dni Otwarte, w czasie których uczniowie szkół średnich mogą zapoznać się z systemem kształcenia w szkole. Warsztaty, na które zapraszamy uczniów liceów pokazują jak inaczej można uczyć się języka, jak bogata jest kultura innych krajów i ile radości może dawać nauka.

Studenci Kolegium mają do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór zgromadzony przez Bibliotekę. Obejmuje książki, czasopisma i zbiory audio-wizualne w sześciu językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Liczba woluminów przekroczyła 17 000, a zbiorów audio-wizualne 1500.

W Czytelni są do dyspozycji studentów również komputery podłączone do Internetu.

Studenci Kolegium mogą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus plus na uczelnie partnerskie w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i na Słowacji. Biorą również udział w wyjazdach studenckich do Belgii i do Niemiec, a także w programie staży organizowanych przez LIONS CLUB we Francji.

 

If You want to know more, click here!
english version.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Wydziale RKJO