Pomoc materialna dla studentów Politechniki Śląskiej >czytaj<

 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Szanowni Studenci,
   informujemy, że w sekretariacie (pokój 111) można w godzinach 7:30 - 14:30 odbierać decyzje dotyczące stypendium socjalnego i specjalnego na rok akademicki 2016/2017

Informacje dotyczące terminu składania wniosków

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 5-go dnia miesiąca, za który stypendium ma być przyznane

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - do 20 października 2016 r.

 

Informacja z dnia 07.11.2016 r. w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

1. Pismo RD/2/2016/2017 określające procent liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz wysokość i kategorie stypendium.

2. Załącznik nr 1 do pisma RD/2/2016/2017 określający kategorie stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od pozycji na liście rankingowej.
 
3. Pismo RD/9/2015/2016 dotyczące wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Politechnice Śląskiej obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.
 
4. Harmonogram wypłat stypendium w roku akademickim 2016/17.
 
5. Dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha w 2015 r.
 
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
pomoc materialna