Uwaga !

     

 

Opiekun Praktyk Studenckich informuje, iż dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk można składać w następujących terminach:

 

 III rok   
   8.06.2016  w godz. 13.00 - 14.00
   14.06.2016  w godz. 13.00-14.00

II rok

   15.06.2016 w godz. 13.00-14.00
   20.06.2016 w godz. 10.00-12.00

 Studia niestacjonarne

   10.06.2016 w godz. 16.00-17.00 
   11.06.2016 w godz. 14.45-16.00
  
18.06.2016 w godz. 11.15- 12.30

  W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną w celu ustalenia dodatkowego terminu

 

 

Opiekun Praktyk Studenckich

mgr Elżbieta Kempny

Konsultacje  w sprawie praktyk  :   wtorek 9.30 – 10.30

Konsultacje dydaktyczne:   wtorek 10.30 – 11.30

 

oraz dla studiów niestacjonarnych

                                    7.03.2015   14.15-15.15

                                  26.04.2015   16.00-17.00

                                  30.05.2015   16.00-17.00

                                  12.06.2015   16.00-17.00

 
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące praktyk studenckich znajdują się w Harmonogramie realizacji praktyk.
 
 
 
 Opiekun Praktyk Studenckich przypomina, iż aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zgłosić się osobiście z potwierdzeniem odbycia praktyki oraz ze sprawozdaniem z realizacji praktyki. Formularze powinny być opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy oraz pieczęcią i podpisem Dyrektora Zakładu Pracy jak również podpisem Opiekuna Praktyki z ramienia Zakładu.

Wypełnione formularze można składać u Opiekuna Praktyk Studenckich

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki Studenckie