WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WRAZ Z PROCEDURAMI I ZAŁĄCZNIKAMI - CAŁOŚĆ

dokument

 

 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 dokument

 

 

PROCEDURA P-RKJO-1: PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RKJO-1 - Karta wydania tematu pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z2-P-RKJO-1 - Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z3-P-RKJO-1 - Karta oceny pracy licencjackiej

 dokument


ZAŁĄCZNIK Z4-P-RKJO-1 - Wzór strony tytułowej

 dokument

strona do edycji

ZAŁĄCZNIK Z5-P-RKJO-1 - Oświadczenie 1

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z6-P-RKJO-1 - Oświadczenie 2

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z7-P-RKJO-1 - Wzór opisu teczki

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RKJO-1 - Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z9-P-RKJO-1 - Wniosek o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z10-P-RKJO-1 - Instrukcja redagowania pracy licencjackiej

dokument

 

ZAŁĄCZNIK Z11-P-RKJO-1 - Instrukcja wypełniania indeksu

dokument

ZAŁĄCZNIK Z12-P-RKJO-1 - Katalog tematów prac licencjackich

dokument

 


 

 PROCEDURA P-RKJO-2 PRAKTYKI STUDENCKIE

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RKJO-2 - Umowa o organizację praktyk studenckich

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z2-P-RKJO-2 - Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z3-P-RKJO-2 - Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z4-P-RKJO-2 - Ramowy program praktyk pedagogicznych

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z5-P-RKJO-2 - Ramowy program praktyk zawodowych

 dokument

 ZAŁĄCZNIK Z6-P-RKJO-2 - Regulamin Praktyk Studenckich Politechniki  Śląskiej - wyciąg

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z7-P-RKJO-2 - Podanie o indywidualne rozliczenie praktyk

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RKJO-2 - Sprawozdanie opiekuna praktyk

dokument  

ZAŁĄCZNIK Z9-P-RKJO-2 - Arkusz ewaluacyjny

dokument  

 

 

 PROCEDURA P-RKJO-3 WYBÓR PRZEDMIOTU, SPECJALIZACJI I SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RKJO-3 - Wzór listy wyboru lektoratu

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z2-P-RKJO-3 - Wzór listy wyboru specjalizacji

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z3-P-RKJO-3 - Wzór listy wyboru seminarium

 dokument

 ZAŁĄCZNIK Z4-P-RKJO-3 - Wzór listy wyboru przedmiotu

 dokument

 

 PROCEDURA P-RKJO-4 WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW RKJO

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RKJO-4 - Karta Erasmus

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z2-P-RKJO-4 - Zakres praktyki

dokument 

ZAŁĄCZNIK Z3-P-RKJO-4 - Zgłoszenie

 dokument

 

PODSTAWY PRAWNE WPROWADZENIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 •  Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym
 •  Uchwała Senatu Nr XXVI/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 •  Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uruchomienia na Politechniki Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 •  Zarządzenie Nr 14/08/09 w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 •  Zarządzenie Nr 46/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 •  Uchwała Nr 2/2011/2012 Rady Kolegium Języków Obcych z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium Języków Obcych

 

 CEL SYSTEMU

 Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 •  wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 •  kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 •  zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m. in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.

 

  UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 dokument

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJK:
     
dr Ewa Figas

Wydziałowa Komisja ds. SZJK:

 • Przewodniczący: dr Ewa Figas
 • Członkowie:
           mgr Jacek Pradela
           mgr Anna Szkonter-Bochniak
           mgr Alina Wojaczek
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów w roku akademickim 2015/2016:
           Mateusz Raabe

Wydziałowi audytorzy SZJK:

 • dr Joanna Czogała-Kiełboń
 • mgr Barbara Mucha
 • mgr Iwona Stasikowska
 • mgr Alina Wojaczek

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJKWydzialowy2016a