SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Nadrzędnym celem kształcenia realizowanym na gliwickim Wydziale Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na specjalizacji nauczycielskiej jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego/ francuskiego/ włoskiego (w zależności od wybranej specjalności). Zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli, które będą obowiązywały od roku akademickiego 2012/13, absolwenci studiów pierwszego stopnia zdobywają uprawnienia do nauczania języka studiowanej przez siebie specjalności w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, aby podjąć pracę w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, należy kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich.

Natomiast, zasadniczym celem kształcenia na specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej jest, poprzez wykształcenie praktycznych sprawności, przygotowanie absolwentów do pracy tłumacza w zakresie języka specjalistycznego, jak i zapoznanie ze specyfiką tłumaczeń ustnych, konsekutywnych i symultanicznych.

Absolwenci KJO specjalizacji nauczycielskiej oraz specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej uzyskują tytuł zawodowy licencjata filologii wybranego przez siebie języka. Mają prawo kontynuować studia na odpowiedniej filologii wybranej uczelni w celu uzyskania stopnia magistra.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
sylwetka absolwenta