Wszystkie prace dyplomowe na kierunku Filologia zostaną sprawdzone zgodnie z  art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego - System Plagiat.pl.

   ZARZĄDZENIE nr  70/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na Politechnice Śląskiej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Plagiat