14 czerwca 2020
Lista tematów projektów inżynierskich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną studenci mogą zapoznać się z tematami prac projektów inżynierskich przez stronę internetową. Pracownicy Biura Obsługi Studentów po 23 czerwca 2020 r. (dokładny termin zostanie przekazany mejlem) będą podczas telefonicznych rozmów ze studentami rezerwować temat dla każdej osoby. Wybór tematów przez studentów będzie następował w kolejności zgodnej z rankingiem średnich ocen począwszy od osoby z najwyższą średnią.

Lista tematów projektów inżynierskich
Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria materiałowa
temat pojektu
promotor recenzent
Starzenie wybranych tworzyw termoplastycznych pod wpływem promieni UV
dr hab. inż. Mateusz Kozioł

Starzenie temperaturowe wybranych tworzyw termoplastycznych
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Starzenie wybranych żywic utwardzalnych pod wpływem promieni UV
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Starzenie temperaturowe wybranych żywic utwardzalnych
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Struktury węglowe jako komponenty materiałów specjalnego przeznaczenia
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Formowanie wyrobu laminatowego zawierającego małe krzywizny - przygotowanie formy do laminowania
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Formowanie wyrobu laminatowego zawierającego małe krzywizny, z użyciem techniki próżniowej
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Drukowanie wyrobów użytkowych metodą FDM
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Uzyskiwanie wyrobów ceramicznych metodą druku 3D
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Przewodowe wyprowadzanie sygnału elektrycznego z laminatu polimer-włókno
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Drukowanie elementów przeznaczonych do procesów dibondingu
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Wytłaczanie kompozytów zawierających napełnienie piezoelektryczne
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Otrzymywanie kompozytów żywicznych zawierających napełnienie piezoelektryczne
dr hab. inż. Mateusz Kozioł
Obróbka wykańczająca wydruków wykonanych z tworzywa ASA
dr inż. Paweł Gradoń

Metodyka analizy kalorymetrycznej prowadzonej metodą opadania
dr inż. Paweł Gradoń
Zastosowanie druku 3D do wytwarzania modeli traconych dla odlewnictwa precyzyjnego
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór parametrów obróbki stopów metali na podstawie analizy kalorymetrycznej
dr inż. Paweł Gradoń
Modyfikacja żywic foto-utwardzalnych pigmentami luminoforowymi
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór parametrów druku 3D elementów imitujących kamień oraz drewno
dr inż. Paweł Gradoń
Adaptacja ekstrudera drukarki ROBO 3D R1 do druku z gęstwy ceramicznej
dr inż. Paweł Gradoń
Wytwarzania elementów ogniotrwałych metodą druku 3D w technologii FDM
dr inż. Paweł Gradoń
Właściwości cieplne gipsowych mas formierskich dla odlewnictwa precyzyjnego
dr inż. Paweł Gradoń
Wprowadzanie trudno-zwilżalnych substancji modyfikujących do kąpieli metalowej
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę stopów Ni-Cu-Mn-Al o podwyższonej entropii
dr inż. Paweł Gradoń
Właściwości cieplne stopów Ni-Cu-Mn-Al o podwyższonej entropii
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ ułożenia termoelementu pomiarowego na dokładność analizy ATD stopu Al-Cu
dr inż. Paweł Gradoń
Wpływ parametrów druku 3D na właściwości mechaniczne elementów wykonanych z żywicy foto-utwardzalnej
dr inż. Paweł Gradoń
Dobór technologii, materiału oraz optymalizacja parametrów druku 3D pod kątem wytwarzania elementów o wysokiej szczelności
dr inż. Paweł Gradoń
Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria produkcji
temat pojektu promotor
recenzent
Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem wybranych narzędzi (LM, Kaizen, 5S, Poka-Yoke, TQM, Reeingineering, LM, Benchmarking, Six Sigma i inne)
dr inż. Małgorzata Hordyńska
dr iż. Joanna Furman
Ocena możliwości wprowadzenia w przedsiębiorstwie zrównoważonej produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Wioletta Ocieczek
Analiza możliwości tworzenia ekosystemów przemysłowych na wybranym przykładzie
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku recyklingu
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Joanna Furman
Poprawa bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Projektowanie produktu zorientowanego na recykling
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Mapowanie strumienia wartości na przykładzie wybranego procesu produkcyjnego
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Joanna Furman
Zastępowanie produktów usługami jako nowa forma gospodarowania w przedsiębiorstwie
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr Wioletta Ocieczek
Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii/paliw alternatywnych w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Analiza możliwości odzysku surowców w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Bogdan Panic, PŚ
Zapobieganie powstawaniu odpadów na przykładzie przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Poprawa funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów na przykładzie przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zarządzanie łańcuchem logistyki odwrotnej przedsiębiorstwa
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Optymalizacja zużycia wybranych surowców w procesie produkcyjnym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Audyt środowiskowy pod kątem wprowadzania strategii Czystszej Produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Zmiana modelu biznesowego firmy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wypadek pandemii
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr Wioletta Ocieczek
Scenariusze funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej
dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Sandra Grabowska
Studia stacjonarne I stopnia kierunku informatyka przemysłowa
temat pojektu promotor
recenzent
Wykorzystanie mikroprocesora do budowy układu elektronicznego lub rozwijanie makiety hali produkcyjnej z wykorzystaniem sterownika PLC
dr inż. Mariusz Wnęk
dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PŚ
Aplikacja kliencka w c++/Dron mierzący stężenie zanieczyszczeń powietrza
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
System pomiaru wybranych wielkości technologicznych wraz z transmisją danych z wykorzystaniem sieci GSM i prezentacją wyników u klienta
dr inż. Mariusz Wnęk dr inż. Joanna Lisok
Sterowanie komputerem za pomocą urządzenia opartego na mikrokontrolerze AVR pt. USBMediaController + aplikacja sterownika pod Windows w WPF
dr inż. Mariusz Wnęk dr Adam Kachel
Projekt archiwizatora danych typu klient-serwer opartego o technologię .NET/Wykonanie aplikacji mobilnej w oparciu o system WebHMI/iFIX do zdalnego sterowania i nadzorowania procesem leżakowania piwa w Nadwrciańskim Browarze w Pątnowie
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja wykorzystująca technologię Java
dr inż. Mariusz Wnęk dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja do wykrywania pieszych na obrazach - język C#/Aplikacja raportująca oparta o system SAP - język ABAP
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
System do zdalnego zarządzania urządzeniami elektronicznymi oraz mechanicznymi w oparciu o aplikację internetową oraz sieć mikrokontrolerów
dr inż. Mariusz Wnęk dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
Aplikacja webowa React
dr inż. Adrian Smagór
dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa - .Net Core, Angular. Wykonanie zintegrowanego systemu obsługi obiektów i zajęć sportowych
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Weryfikacja poziomu zaufania, metoda wyłudzania danych
dr inż. Adrian Smagór
Projekt platformy wsparcia projektów inżynierskich w technologii .NET (Core,ASP,DBO) wraz z jej implementacją w środowisku produkcyjnym przy uzyciu Dockera
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Wirtualizacja systemów operacyjnych i usług narzędziami VirtualBox, Citrix, VMware i Hyper-V
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Marcin Blachnik
Projekt sieci komputerowej (w przedsiębiorstwie/uczelni) w oparciu o urządzenia Cisco
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Joanna Lisok
System do synchronizacji pomiędzy bazami agregującymi pulikacje naukowe Katedry Informatyki Przemysłowej, Wydziału Inżynierii Materialowej w języku C++
dr inż. Adrian Smagór dr Adam Kachel
Java aplikacja do zarządzania smart domem
dr inż. Adrian Smagór dr inż. Marcin Blachnik
Aplikacja webowa .NET core
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa w .NET core + Angular
dr inż. Adrian Smagór dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Projket web z wykorzystaniem Spring + React/Angular realizujący przyjętą logikę biznesową
dr inż. Joanna Lisok
dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa .net core + angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa w .NET core i Angularze
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Projekt aplikacji webowej .NET Core + React/Angular + serwis SharePoint
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja Java/Spring oparta o machine learning/AI lub Silnik sztucznej inteligencji lub gra z Sztuczną inteligencją lub Aplikacja Java/Spring np. gra
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Marcin Blachnik
Aplikacja webowa .net core/angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja webowa .net core/angular
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Bazy danych SQL
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Katarzyna Gawryś
Aplikacja webowa w Angular/React + ASP .NET Core z funkcją uczenia się preferencji klienta i inteligentnego proponowania kolejnych produktów, lub aplikacja desktopowa do tworzenia backupów w języku Rust
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Proces wykrywania i reagowania na podatności wykryte w vulnerability scanningu
dr inż. Joanna Lisok dr inż. Adrian Smagór
Aplikacja webowa wykorzystująca technologię ASP.NET Core + Angular (lub Blazor-server/Blazor-Client), być może oparta o architekturę mikroserwisów stosująca wzorzec CQRS z podejściem DDD. Przykładowo system komunikacji międzybiznesowej, aplikacja streamingowa (aka YouTube), aplikacja do zgłaszania i obsługi błędów, system zarządzania dokumentacją, system zarządzania czasem pracy (aka Jira)
dr inż. Joanna Lisok dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
Aplikacja do kontroli wiedzy w systemie zdalnym


Optymalizacja zarządzania sterowania wybranym systemem


Przemysłowy pomiar strumienia masy płynu


Oprogramowanie do pomiaru mocy grzewczej podgrzewacza przepływowego


System wizyjny odczytu wartości wyświetlanej z urządzenia pomiarowego wraz z sygnalizacją przekroczenia nastaw progowych


System detekcji zakresu częstotliwości lub natężenia dźwięku w celu uruchomienia układu bezpieczeństwa


Układ analizy maksymalnego natężenia światła z systemem pozycjonowania odbiornika


System pomiaru wybranych wielkości technologicznych wraz z transmisją danych z wykorzystaniem sieci GSM i prezentacją wyników u klienta. (tzw. rozproszony system pomiarowy)


Bezpieczne przesyłanie danych z wykorzystaniem VPN dla IPv6 na urzączeniach cisco 1941


Opracowanie metodyki wykrywanie zakłóceń sieci bezprzewodowych przez bluetooth na częstotliwościach 2,4 GHz


Platforma do archiwizacji studentów i śledzenia losów absolwentów kierunku: Informatyka Przemysłowa


Film promocyjny Informatyki Przemysłowej w Katowicach


Stanowisko pokazowe do promocji kierunku: Informtyka Przmysłowa


Projekt aplikacji webowej - strona www koła naukowego GetIT


Studia stacjonarne I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
temat projektu
promotor
recenzent
Zastosowanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy
dr inż. Tomasz Małysa
dr inż. Joanna Furman
Zastosowanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w aspekcie poprawy organizacji produkcji
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Ocen ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy elementem poprawy bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym
dr inż. Tomasz Małysa dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym poprzez dobór profilaktyki ochronnej
dr inż. Tomasz Małysa dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.
Ocena spełnienia i utrzymania wybranej maszyny w zakresie wymagań minimalnych
dr inż. Tomasz Małysa prof. dr hab. inż. Teresa Lis
Ocena spełnienia i utrzymania wybranej maszyny w zakresie wymagań zasadniczych
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Małgorzata Hordyńska
Wykorzystanie metody Holta do prognozowania wielkości produkcji w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Poprawa bezpieczeństwa pracy w ramach autonomicznego utrzymania ruchu
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Joanna Furman
Zastosowanie wybranych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Sandra Grabowska
Identyfikacja zmian w środowisku produkcyjnym zdeterminowanym atrybutami Przemysłu 4.0
dr inż. Tomasz Małysa dr inż. Sandra Grabowska
Poprawa parametrów systemu przygotowania złomu dla stalowniczego pieca elektrycznego
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Zaprojektowanie układu badawczego do badań przepływu cieczy modelowych przez złoże kawałkowe
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Dobór kryteriów podobieństwa w modelowaniu fizycznym przepływu fazy ciekłej w metalurgicznym piecu szybowym
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Ocena efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie producenta wyrobów stalowych
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Doskonalenie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Ocena możliwości rozwoju rynku metalurgicznego w latach 2021-2025
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Małgorzata Hordyńska
Projekt usprawnień wybranego procesu technologicznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwia
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Efekty wdrożenia metod doskonalenia produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Sandra Grabowska
Analiza opłacalności produkcji energii elektrycznej w przydomowych systemach fotowoltaicznych
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Analiza systemu gospodarki odpadami w wybranej gminie
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego, na przykładzie wybranego wyrobu
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Adam Płachta
Badanie i ocena wykorzystania nowoczesnych technologii w wybranych firmach
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Joanna Furman
Analiza wpływu skutków lockdownu na przyszłą sytuację wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Studia niestacjonarne I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
temat projektu
promotor
recenzent
Cięcie blach, optymalizacja procesu cięcia
dr inż. Adam Płachta
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Optymalizacja procesu wykrawania przygotówek
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Ergonomia stanowiska pracy montera
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Usprawnienie przepływu materiałów w zakładzie przemysłowym
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Harmonogram procesu walcowania blach grubych
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Ocena spełniania minimalnych wymagań przez szlifierkę do wałków i tokarkę uniwersalną kłową
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Druk 3D w inżynierii produkcji
dr inż. Adam Płachta dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Zmiany w cyklu produkcyjnym w warunkach zagrożenia epidemicznego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Projekt zmian w systemie kontroli jakości procesu produkcyjnego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Logistyka magazynowania w zakładzie produkcyjnym
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Centra logistyczne i ich wpływ na efektywność dostaw
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Ocena bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu wiertarko-wytaczarki
dr inż. Adam Płachta dr inż. Tomasz Małysa
Przygotowania do certyfikacji laboratoriów badawczych
dr inż. Adam Płachta dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
Efektywne magazynowanie na podstawie zakładu produkcyjnego
dr inż. Adam Płachta dr inż. Małgorzata Hordyńska
Studia niestacjonarne I stopnia kierunku inżynieria materiałowa
temat projektu
promotor
recenzent
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych MMC
dr inż. Jakub Wieczorek

Odporność złącz klejonych materiałów polimerowych na działanie promieniowania UV
dr inż. Jakub Wieczorek
Możliwości technologiczne recyklingu polimerów termoplastycznych
dr inż. Jakub Wieczorek
Metodyka badań zwilżalności polimerów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena zwilżalności i nasiąkliwości wybranych włókien wzmacniających
dr inż. Jakub Wieczorek
Odporność na działanie promieniowania UV wybranych polimerów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
dr inż. Jakub Wieczorek
Metalizacja wyrobów polimerowych
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena zdolności tłumienia fali dźwiękowej wybranych polimerów porowatych
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ geometrii powierzchni kompozytów na właściwości tribologiczne
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ parametrów druku 3D na jakość powierzchni użytkowych
dr inż. Jakub Wieczorek
Wpływ morfologii fazy wzmacniającej na właściwości tribologiczne kompozytów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena możliwości wykorzystanie odpadowych proszków ceramicznych do produkcji polimerobetonów
dr inż. Jakub Wieczorek
Ocena właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych pracujących w warunkach tarcia ze smarowaniem
dr inż. Jakub Wieczorek
Planowanie eksperymentu i analiza wyników w badaniach tribologicznych
dr inż. Jakub Wieczorek
Porównanie własności użytkowych wybranych technologii łączenia polimerów termoplastycznych
dr inż. Jakub Wieczorek

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2020 23:49, autor: Rafał Wąsik
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2020 00:30, wykonana przez: Rafał Wąsik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Materiałowej