Uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego
Rok 2019
Jerzy Łabaj
Janusz Dobrzański
Rok 2018
Anita Olszówka-Myalska
Maria Sozańska
Janusz Adamiec
Julian Plewa
Rok 2016
Jerzy Barglik
Rok 2015
Lucjan Swadźba
Zakończone postępowania habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Rok 2020
Janusz Cebulski
 1. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego (pdf, 1,44 MB)
 2. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 99,7 KB)
 3. Recenzja (1) (pdf, 185 KB)
 4. Recenzja (2) (pdf, 386 KB)
 5. Recenzja (3) (pdf, 257 KB)
 6. Recenzja (4) (pdf, 483 KB)
Rok 2019
Adriana Wrona
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 128 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 468 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 187 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 713 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 656 KB)
Jarosław Bieniaś
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 394 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 988 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 184 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 727 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 680 KB)
Agnieszka Szkliniarz
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 375 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 805 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 470 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 720 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 659 KB)
Tomarz Rzychoń
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 1,6 MB)
 2. Autoreferat (pdf, 900 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 185 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 732 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 697 KB)
Henryk Kania
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 529 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 2,29 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 523 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 718 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 661 KB)
Jarosław Marcisz
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 594 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 738 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 95 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 854 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 688 KB)
Marek Góral
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 162 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 355 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 477 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 73 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 74 KB)
Rok 2018
Tomasz Merder
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 726 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 575 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 501 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 716 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 628 KB)
Jacek Mendala
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 92 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 725 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 186 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 275 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 236 KB)
Rok 2017
Adam Zieliński
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 445 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 558 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 269 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 415 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 255 KB)
Rafał Michalik
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 285 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 244 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 265 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 358 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 258 KB)
Krzysztof Radwański
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 711 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 892 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 270 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 420 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 256 KB)
Mateusz Kozioł
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 333 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 651 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 271 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 413 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 266 KB)
Anna Janina Dolata
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 544 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 1,7 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 257 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 368 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 245 KB)
Agnieszka Fornalczyk
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 57 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 2,2 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 75 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 96 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 90 KB)
Rok 2016
Renata Włodarczyk
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 339 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 26,1 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 482 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 394 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (pdf, 740 KB)
Magdalena Jabłońska
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferat (pdf, 503 KB)
 2. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 240 KB)
 3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 395 KB)
 4. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 258 KB)
Sławomir Golak
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 452 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 13,1 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 260 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 363 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 542 KB)
Krystian Janiszewski
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 828 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 704 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (277 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 411 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (pdf, 1,3 MB)
Albert Smalcerz
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 474 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 15,8 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 255 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 397 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 256 KB)
Rok 2015
Katarzyna Wykpis
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 318 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 12,8 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 200 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 278 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (pdf, 511 KB)
  Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału (pdf, 38 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 191 KB)
Jolanta Romanowska
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 144 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 420 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 209 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 32 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 162 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 1,5 MB)
Jolanta Niedbała
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 290 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 6,6 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 186 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 336 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 226 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 3,6 MB)
Rok 2014
Hanna Wiśniewska-Weinert
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 355 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 8,4 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 205 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 32 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 163 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 5,7 MB)
Małgorzata Warmuzek
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 697 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 31,2 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 205 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 33 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 162 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 3,9 MB)
Marek Potoczek
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 221 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 183 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 530 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 305 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 195 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 1,8 MB)
Rok 2014, habilitacje według tzw. "starej procedury"

Dyscyplina naukowa Data podjęcia uchwały przez RW
Andrzej Grabowski Inżynieria materiałowa 29.4.2014 r.
Krzysztof Nowacki Metalurgia 8.4.2014 r.
Dariusz Woźniak Metalurgia 17.6.2014 r.
Bogdan Panic Metalurgia 1.7.2014 r.

Rok 2013
Zenon Opiekun
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 734 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 481 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 508 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 31 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (pdf, 493 KB)
  Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału (pdf, 763 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 4 MB)
Małgorzata Zubielewicz
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 461 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 1,1 MB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 525 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 58 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 508 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 8,3 MB)
Rok 2013, habilitacje według tzw. "starej procedury"

Dyscyplina naukowa Data podjęcia uchwały przez RW
Kinga Rodak Inżynieria materiałowa 12.3.2013 r.
Grzegorz Moskal Inżynieria materiałowa 9.4.2013 r.
Marian Niesler Metalurgia 23.4.2013 r.
Dariusz Kuc Inżynieria materiałowa 22.10.2013 r.
Bogusław Mendala Inżynieria materiałowa 29.10.2013 r.
Jarosław Piątkowski Metalurgia 26.11.2013 r.

Rok 2012

Anna Dobrzańska-Danikiewicz


 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pdf, 758 KB)
 2. Autoreferat (pdf, 400 KB)
 3. Skład komisji habilitacyjnej (pdf, 591 KB)
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego (pdf, 746 KB)
 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (pdf, 425 KB)
 6. Protokół komisji habilitacyjnej (pdf, 425 KB)

Doktoraty na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Rok 2021
Marcin Godzierz
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 327 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 220 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 23 KB)
Karolina Kowalczyk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 966 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 750 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 113 KB)
Anna Skupińska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 149 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 3,51 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 197 KB)
Rok 2020
Sylwester Żak
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 249 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 243 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 141 KB)
Rok 2019
Michał Stopyra
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 189 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 302 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 229 KB)
Tomasz Matuła
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 288 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 495 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 68 KB)
Filip Klepacki
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 511 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 412 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 215 KB)
Katarzyna Łyczkowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 298 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 418 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 100 KB)
Natalia Konieczna
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 372 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 395 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 224 KB)
Anna Urbańczyk-Gucwa
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 236 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 830 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 126 KB)
Barbara Adamczyk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 393 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 543 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 360 KB)
Łukasz Bąk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 459 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 457 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 539 KB)
Bartłomiej Dybowski
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3,15 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 584 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 1,16 MB)
Tadeusz Jóźwik
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 828 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 445 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 218 KB)
Grzegorz Kaczmarczyk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 372 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 515 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 969 KB)
Karolina Łakomy
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 158 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 392 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 583 KB)
Łukasz Poloczek
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 1,86 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 589 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 1,05 MB)
Sebastian Jucha
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 306 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 390 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 637 KB)
Rok 2018
Zofia Święcicka
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 278 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 4,3 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 262 KB)
Michał Urbańczyk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3,5 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 4,7 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 412 KB)
Jakub Król
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3,9 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 2,2 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 339 KB)
Hanna Myalska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 5,8 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 2,1 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 201 KB)
Arkadiusz Gontarczyk
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 386 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 4,9 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 212 KB)
Ihor Fieiiereizen
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3,5 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 3,9 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 205 KB)
Robert Łudzień
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 74 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 461 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 78 KB)
Aleksander Mesjasz
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 646 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 489 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 59 KB)
Bartosz Hekner
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 558 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 348 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 315 KB)
Adrian Mościcki
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 322 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 655 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 292 KB)
Bartosz Węcki
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 351 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 1,8 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 54 KB)
Rok 2017
Tomasz Grabiec
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 1,9 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 1,5 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 247 KB)
Katarzyna Harabas
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 380 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 232 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 423 KB)
Karolina Beer-Lech
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 2 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 10,5 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 256 KB)
Barbara Kościelniak
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 2,9 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 4 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 286 KB)
Rafał Findziński
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 2,8 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 3,7 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 279 KB)
Piotr Kamiński
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 3,1 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 435 KB)
Rok 2016
Marta Świderska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 1,8 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 2 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 88 KB)
Łukasz Komendera
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 1,3 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 924 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 63 KB)
Radosław Swadźba
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 3,3 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 1,3 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 193 KB)
Jakub Lipart
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 1,8 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 2 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 217 KB)
Tomasz Małysa
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 4,6 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 2,8 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 1,1 MB)
Przemysław Jamrozik
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 2,8 MB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 3 MB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 190 KB)
Rok 2015
Anna Śmiglewicz
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej (1) (pdf, 864 KB)
  Recenzja rozprawy doktorskiej (2) (pdf, 801 KB)
 2. Streszczenie pracy (pdf, 1,2 MB)
Rok 2016, według tzw. "starej procedury"

Promotor Dyscyplina naukowa Data podjęcia uchwały przez RW
Jakub Szałatkiewicz dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. nzw. Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
metalurgia
17.5.2016 r.
Rok 2015, według tzw. "starej procedury"

Promotor Dyscyplina naukowa Data podjęcia uchwały przez RW
Monika Ostapiuk
prof. dr hab. Barbara Surowska (Politechnika Lubelska)
Inżynieria materiałowa 14.4.2015 r.
Michał Więcek
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nzw. w Pol. Śl.
Inżynieria materiałowa 12.5.2015 r.
Mariusz Twardawa
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni Inżynieria materiałowa 2.6.2015 r.
Paweł Gradoń
prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk
Metalurgia
17.11.2015 r.
Rok 2014, według tzw. "starej procedury"

Promotor Dyscyplina naukowa Data podjęcia uchwały przez RW
Harald Kania prof dr hab. inż. Teresa Lis Metalurgia 18.2.2014 r.
Paweł Sosnowy dr hab. inż. Lucjan Swadźba,
prof. nzw. w Pol. Śl.
Inżynieria materiałowa 18.3.2014 r.
Agata Turowska dr hab. inż. Janusz Adamiec,
prof. nzw. w  Pol. Śl.
Inżynieria materiałowa 15.4.2014 r.
Marzena Nowicka - Nowak dr hab. inż. Piotr Liberski,
prof. nzw. w Pol. Śl.
Inżynieria materiałowa 13.5.2014 r.
Andrzej Kuźnik dr hab. inż. Bolesław Machulec,
prof. nzw. w  Pol. Śl.
Metalurgia 10.6.2014 r.
Bartosz Witala dr hab. inż. Lucjan Swadźba,
prof. nzw. w Pol. Śl.
Inżynieria materiałowa 18.11.2014 r.
Tomasz Maciąg dr hab. inż. Krzysztof Rzyman,
prof. nzw. w Pol. Śl.
Metalurgia 18.11.2014 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Habilitacje i doktoraty