Katedra Inżynierii Produkcji (RM1)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Sekretariat katedry:
dr inż. Monika Żelichowska
pokój 132

Tel: (32) 603 4212
Fax: (32) 603 4212

e-mail: RM1@polsl.pl
strona www

Kierownik katedry
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Teresa  Lis
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
dr hab. inż. Bolesław Machulec, prof. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
dr inż. Joanna Furman
dr inż. Sandra Grabowska
dr inż. Małgorzata Hordyńska
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
dr inż. Karolina Łakomy
dr inż. Tomasz Małysa
dr Wioletta Ocieczek
dr inż. Adam Płachta
dr Alfred Skorupka

Doktoranci
mgr inż. Kamil Kołtało
mgr inż. Szymon Pawlak
mgr inż. Roksana Poloczek

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
dr inż. Monika Żelichowska


Stan na dzień 21.2.2020 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra RM1