Organizacja roku akademickiego 2020/2021
1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 r. o godz. 11.00
2. Rok akademicki trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 października 2020 r. (tydzień parzysty) do 28 stycznia 2021 r.
 • wakacje zimowe od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 29 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
 • przerwa międzysemestralna od 15 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 22 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Termin rozliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2021 r.

b) semestr letni, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 marca 2021 r. (tydzień nieparzysty) do 27 czerwca 2021 r.
 • wakacje wiosenne od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia od 28 czerwca 2021 r. do 19 września 2021 r.
  Dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów za starostą grupy studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej
 • wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi od 28 czerwca 2021 r. do 19 września 2021 r.
  Dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
 • przerwa międzysemestralna od 20 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Termin rozliczenia semestru oraz roku 30 września 2021 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym: 1 i 11 listopada 2020 r., 6 stycznia 2021 r.,
 • w semestrze letnim: 1, 3 i 23 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym: 2 października 2020 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego
 • w semestrze letnim:
  • 2 maja 2021 r. - Dzień Rektorski
  • 4 maja 2021 r. - Dzień Rektorski
  • 12 maja 2021 r. - Dzień Sportu
  • 14 maja 2021 r. - Igry Studenckie
  • 4 czerwca 2021 r. - Dzień Rektorski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Organizacja roku akademickiego