SKN  GetIT

Dnia 5 lutego 2013 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, zostało zarejestrowane Studenckie Koło naukowe „GetIT" (nr rejestru RD-190/2012/2013). Opiekunem koła został: dr inż. Sławomir Golak. Siedzibą koła została sala 130 na w/w Wydziale. Uczestnikami koła byli Studenci  III i IV roku.

Celem Koła naukowego „ GetIT” było i jest nadal:
- rozwijanie umiejętności w dziedzinach takich jak: informatyka przemysłowa, programowanie, sztuczna inteligencja, modelowanie procesów technologicznych, wizualizacja danych, grafika komputerowa, technologie internetowe,
- rozwijanie umiejętności w grupie,
- integracja członków koła naukowego,
- umożliwienie członkom koła zdobycie doświadczenia i kwalifikacji wymaganych przez przyszłych pracodawców,
- promocja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

W zakresie zadań koła naukowego:
- realizacja projektów naukowych,
- pozyskiwanie partnerów branżowych dla Wydziału,
- reprezentowanie Wydziału na konferencjach i sesjach studenckich.

Od stycznia 2015 r. trwa reorganizacja koła naukowego, ze względu na ukończenie studiów przez członków grupy założycielskiej, kolejną grupą działająca w ramach koła GetIT jest podgrupa studentów III roku działająca pod nazwą: ROBOMANIA ROM, której ambicją i głównym celem jest budowa robotów nowej generacji wspomagającej proces dydaktyczny studentów kierunku: Informatyka Przemysłowa. Opiekunowie koła: dr inż. Joanna Lisok (RM4), dr inż. Kazimierz Mutwil (RM2). Siedzibą koła będzie Laboratorium Przemysłowych Sieci Komputerowych, sala 233.
Kolejna podgrupa to studenci I roku kierunku: Informatyka Przemysłowa- profil praktyczny, którzy zainteresowani są programowaniem oraz sterownikami przemysłowymi. Opiekun koła: dr inż. Joanna Lisok (RM4), Siedzibą koła będzie Laboratorium Przemysłowych Sterowników Komputerowych, sala 345.

Kontakt z założycielami koła i 1 grupą studencką w ramach koła naukowego GetIT: strona www
Kontakt z druga grupą ROBOMANIA ROM w ramach koła naukowego GetIT: strona www

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SKN_GetIT