Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Ślaskiej na lata 2012-2020
Dokument ten powstał na podstawie "Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020" z uwzględnieniem wniosków płynących z realizacji wcześniejszych programów działania Politechniki Śląskiej oraz naszego wydziału. Strategia opisuje: wizję, misję oraz cele strategiczne i szczegółowe.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strategia rozwoju wydziału