Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy
w praktyce”

do pobrania ulotka informacyjna (pdf, 196 KB)

Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe organizatora dr inż. Tomasz Małysa
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4341
e-mail: tomasz.malysa@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem pracy, zdobycie umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, wdrażania systemu zarządzania BHP, oceny spełnienia przez maszyny wymagań minimalnych i zasadniczych oraz możliwość podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2005.117.896).
Studia są adresowane do
  • Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.
Organizacja studiów
  • Studia trwają 2 semestry
  • Zjazdy odbywają się w piątki (po godz. 16) i w soboty
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
  • Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”
Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania na preferencyjnych warunkach certyfikatów: Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP, Specjalisty ds. bezpieczeństwa i oceny zgodności maszyn oraz uczestnictwa w kursie doskonalącym - Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – bhp
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3100 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1550 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”

Przedmiot Liczba godzin
1. System zarządzania bhp zgodny z PN-ISO 45001:2018 i jego audytowanie
26
2. Ergonomia i fizjologia pracy
8
3. Czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne w środowisku pracy
24
4. Ocena ryzyka zawodowego
16
5. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn
28
6. Organizacja metodyka prowadzenia szkoleń bhp
16
7. Wypadki i choroby zawodowe
8
8. Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych
8
9. Podstawy prawa pracy
8
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna
8
11.
Ochrona przeciwpożarowa
8
12.
Lean Manufacturing w bezpieczeństwie pracy
8
13.
BHP w utrzymaniu ruchu - system Logout-Lagout
4
14.
Zadania i metody pracy służby bhp
10
15.
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
30
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Teresa Lis
2.
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.
3.
dr inż. Joanna Furman
4.
dr inż. Tomasz Małysa
5.
dr Wioletta Ocieczek
6.
dr Andrzej Żukowski
7.
mgr inż. Karolina Łakomy
8.
lek. med. Wojciech Teodoroczyk
9.
mgr inż. Paweł Wolniak
10.
praktycy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce"