Studia podyplomowe "Inżynieria jakości"
Organizator
Dane organizatora dr inż. Lesław Gajda
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4405, fax (32) 603 4400
e-mail: leslaw.gajda@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiadomości, umiejętności i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w przemyśle na stanowiskach: inspektor jakości, kontroler jakości, inżynier jakości, auditor wewnętrzny. Absolwenci studiów podyplomowych „Inżynieria Jakości” na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • wymagań systemu zarządzania jakością
 • kontroli i badań
 • wiedza z zakresu dyrektywy ciśnieniowej
 • norm ISO 9001:2015, ISO 19011, ISO 50001
 • przepisów prawnych
Interdyscyplinarność problematyki związanej z inżynierią jakości powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi. Absolwenci studiów podyplomowych „Inżynieria jakości” spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów jakości w przemyśle.
Studia są adresowane do
 • Pracowników przedsiębiorstw wytwarzających, eksploatujących oraz serwisujących
 • Pracowników kontroli jakości, inżynierów jakości zakładów przemysłowych
 • Absolwentów wyższych szkół pragnących uzyskać wiedzę, kompetencje i umiejętności z obszaru inżynierii jakości
Organizacja studiów
 • Studia trwają 2 semestry
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz uzyskanie 30 pkt. ECTS
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Inżynieria jakości”. Istnieje możliwość uzyskania następujących zaświadczeń i certyfikatów:
 • „Auditora wewnętrznego Systemu zarządzania jakością”
 • „Specjalisty ds. Systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015”
 • „Pełnomocnika Systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015”
Zaświaczenia, certyfikaty wydawane są przez qualityaustria - Polska Sp. z o.o.
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 30 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty
Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Inżynieria jakości”

Przedmiot Liczba godzin
1. System zarządzania jakością
22
2. Audit wewnętrzny
8
3. Narzędzia jakości
16
4. Planowanie jakości
20
5. Six Sigma i Lean Management
22
6. System zarządzania energią ISO 50001
6
7. Certyfikacja systemu zarządzania
4
8. Nadzór nad udokumentowaną informacją
6
9. Zarządzanie wiedzą
8
10. Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań
4
11. Zaawansowane metody i techniki badań
12
12.
Kontrola jakości wytwarzania
22
13.
Zastosowanie statystyki w rozwiązywaniu problemów jakości
20
14.
Moduł dyplomowania
40
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
2.
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
3.
dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ
4.
dr inż. Jacek Chrapoński
5.
dr inż. Lesław Gajda

Praktycy biznesu:
6.
mgr inż. Magdalena Gawarecka
7.
mgr inż. Jakub Kocjan
8.
mgr inż. Tomasz Rychły
9.
lic. Michał Kubista
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Inżynieria jakości