Studia podyplomowe „Lider w Przemyśle 4.0”
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe organizatora dr inż. Sandra Grabowska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4341
e-mail: sandra.grabowska@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z koncepcją „Przemysłu 4.0”, która jest zbiorczym określeniem dla zastosowania innowacji technicznych oraz zmian w koncepcji organizacji łańcucha wartości przedsiębiorstw zmieniających rewolucyjnie produkcję przemysłową. Program studiów podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0” łączy wiedzę z umiejętnościami transformowania firmy. Celem jest zrozumienie jak skorzystać oraz jak nie stracić na Przemyśle 4.0. Jak przygotować się do transformacji do Fabryki 4.0? Jak rozpocząć budowę mapy drogowej do Przemysłu 4.0? Jakie kompetencje powinni rozwijać inżynierowie? Na te i podobne pytania będzie można znaleźć odpowiedzi na studiach podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0”. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie niesie ze sobą IV Rewolucja Przemysłowa w ujęciu archetypów Fabryk Przyszłości, technologii Przemysłu 4.0 oraz kompetencji Inżyniera 4.0.
Studia są adresowane do
  • Inżynierów rozwijających karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej
  • Menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacji
  • Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • Studia trwają 2 semestry
  • Zjazdy odbywają się w piątki (po godz. 16) i soboty
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
  • Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0”
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Lider w Przemyśle 4.0”

Przedmiot Liczba godzin
1. Przemysł 4.0 – strategie, modele biznesu, wpływ na zarządzanie
26
2. Przemysł 4.0 z pespektywy ekonomicznej
12
3. Kompetencje Inżynieria 4.0
8
4. Team Work
8
5. Mapowanie i optymalizacja procesów
16
6. Bezpieczeństwo maszyn w Przemyśle 4.0
8
7. Kaizen, Lean i SixSigma w nowej perspektywie
8
8. Robotyka
16
9. Mechatronika
16
10. Operation Management 4.0 (TOC)
12
11.
Sieci logistyczne 4.0
12
12.
Symulacja procesów Przemysłu 4.0 - FlexSim
18
13.
Moduł dyplomowania
40
Razem: 200

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
dr inż. hab. Bożena Gajdzik
2.
dr inż. Sandra Grabowska
3.
dr inż. Tomasz Małysa
4.
dr inż. hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ
5.
dr inż. hab. Albert Smalcerz
6.
dr inż. Mariusz Wnęk

Praktycy biznesu:
7.
mgr inż. Jarosław Gracel
8.
mgr inż. Jakub Kocjan
9.
mgr Jacek Pagieła
10.
mgr inż. Marcin Szota
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe "Lider w przemyśle 4.0"