Studia podyplomowe "Logistyka produkcji i audyt logistyczny"
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe organizatora dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4301
e-mail: marzena.kuczynska-chalada@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z systemowymi rozwiązaniami logistycznymi  bazujące na nowoczesnych metodach prognozowania i optymalizacji.
Program studiów podyplomowych „Logistyka produkcji i audyt logistyczny” eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania) czy koordynator łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach.
Studia są adresowane do
  • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za procesy logistyczne
  • absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • studia trwają 2 semestry
  • zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16-tej) i w soboty (cały dzień)
  • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej. Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Logistyka produkcji i audyt logistyczny”. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000  (TUV Nord) oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w logistyce (TUV Nord).
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Logistyka produkcji i audyt logistyczny”

Przedmiot Liczba godzin
1. Logistyka procesów dystrybucji i zaopatrzenia
24
2. Logistyka w produkcji
18
3. Rachunek kosztów logistycznych
8
4. Transport i spedycja
8
5. Prognozowanie i zarządzanie zapasami
6
6. Ekologistyka
8
7. Zarzadzanie jakością w procesach logistycznych i audyt logistyczny
28
8. Planowanie i strategie logistyczne
8
9. Ryzyko w systemach logistycznych
8
10. BHP w logistyce
8
11.
System zarzadzania bezpieczeństwem  łańcucha dostaw
24
12.
Logistyczna obsługa klienta i zarzadzanie relacjami
8
13.
Doskonalenie procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi Lean
16
14.
Zarzadzanie produkcją
8
15.
Moduł dyplomowania
30
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
2.
dr hab. inż. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
3.
dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. PŚ
4.
dr Andrzej Żukowski
5.
mgr inż. Izabella Marcinkowska-Kliś
6.
mgr inż. Jakub Kocjan
7.
mgr inż. Marcin Szota
8.
mgr inż. Agnieszka Należnik-Jurek
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe "Logistyka produkcji i audyt logistyczny"