Studia podyplomowe "Produkcja klasy światowej - WCM"


Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji


Dane teleadresowe organizatora dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof PŚ
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4212 (sekretariat Katedry Inżynierii Produkcji) lub (32) 603 4326
e-mail: rm1@polsl.pl lub bozena.gajdzik@polsl.pl


Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl


Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i narzędziami wdrażania programu (projektu) WCM w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Studia są adresowane do
  • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za procesy produkcji na poziomie kierowania
  • absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową


Organizacja studiów
  • studia trwają 2 semestry
  • zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
  • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Produkcja klasy światowej - WCM”


Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 20 osób. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.

Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł

Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.

Regulamin studiów podyplomowych Pobierz


Ramowy program studiów podyplomowych „Produkcja klasy światowej - WCM”

Przedmiot Liczba godzin
1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
18
2. Analiza kosztów
18
3. Skoncentrowana poprawa
18
4. Autonomiczne UR
18
5. Profesjonalne UR
18
6. Rozwój pracowniczy
18
7. Wczesne zarządzanie wyposażeniem
18
8. Jakość produktów
18
9. Obsługa klienta
18
10. Środowisko i odpowiedzialność społeczna
18
11.
Moduł dyplomowania
30
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
2.
prof. dr hab. inż. Teresa Lis
3.
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
4.
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
5.
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
6.
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
7.
dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. PŚ
8.
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
9.
dr Wioletta Ocieczek
10.
dr inż. Joanna Furman
11.
dr inż. Tomasz Małysa
12.
dr inż. Aleksander Mesjasz
13.
dr inż. Lesław Gajda
14.
mgr inż. Marcin Szota
15.
mgr inż. Szymon Pawlak
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Produkcja klasy światowej WCM