Studia podyplomowe "Zintegrowane Studia Obróbki
Cieplnej i Plastycznej"
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej
Dane teleadresowe organizatora dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4350
e-mail: magdalena.jablonska@polsl.pl
Sekretariat studiów
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4446
e-mail: agnieszka.tomaszewska@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą technologii, procesów, urządzeń, metod badań i wymagań stosowanych w procesach technologicznych obróbki cielnej oraz plastycznej materiałów
Studia są adresowane do
Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • Studia trwają 2 semestry
  • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele,
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne,
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej,
  • Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia  Studiów Podyplomowych „Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej”
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 25 osób. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3000 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1500 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej”

Przedmiot Liczba godzin
1. Obróbka cieplna materiałów inżynierskich
16
2. Obróbka plastyczna materiałów inżynierskich
16
3. Technologia i urządzenia do obróbki cieplnej
14
4. Obróbka cieplna materiałów odlewniczych
8
5. Obróbka cieplna materiałów spawanych
6
6. System produkcyjny i wymagania CQI-9 dla obróbki cieplnej
14
7. Symulacja numeryczna w analizie procesów obróbki plastycznej
22
8. Niekonwencjonalne procesy kształtowania
10
9. Problemy trwałości i projektowania narzędzi
10
10. Wybrane nowoczesne technologie przetwórstwa metali
12
11. Metody badań własności wyrobów oraz wykrywanie wad
16
12.
Kontrola statystyczna i zapewnienie jakości
16
13.
Moduł dyplomowy
40
Razem: 200

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik - Pol. Śl.
2.
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec - Pol. Śl.
3.
dr hab. inż. Grzegorz Niewielski prof. Pol. Śl.
4.
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska prof. Pol. Śl.
5.
dr hab. inż. Dariusz Kuc prof. Pol. Śl.
6.
dr inż. Monika Hyrcza- Michalska - Pol. Śl.
7.
dr hab. inż. Kazimierz Ducki prof. Pol. Śl.
8.
dr inż. Agnieszka Tomaszewska - Pol. Śl.
9.
dr hab. inż. Tomasz Rzychoń
10.
dr inż. Marek Tkocz - Pol. Śl.
11.
dr inż. Adam Płachta - Pol. Śl.
12.
dr inż. Iwona Bednarczyk - Pol. Śl.
13.
dr inż. Lesław Gajda - Pol. Śl.
14.
dr inż. Grzegorz Junak - Pol. Śl.
15.
mgr inż. Katarzyna Łyczkowska
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe "Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej"