SKN_logo
Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech posiada bogatą historię, wywodzi się z założonego w 1998 roku przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej SKN Millenium II. Pierwszymi opiekunami naukowymi studenckiego koła byli dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz dr inż. Stanisław Lalik, a od roku akademickiego 2002/2003 – dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl. W ramach reorganizacji kół naukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej w roku 2010 utworzono jedno Studenckie Koło Naukowe działające pod nazwą SKN FeMM z wieloma sekcjami (EURO, MediTech, Informer, Fryszernia). W 2012 roku Koło zmieniło nazwę na Mater-Tech, która została utrzymana do dnia dzisiejszego. Opiekunem naukowym nowego studenckiego koła naukowego w 2011 roku została dr inż. Joanna Michalska, od 2017 roku jest nim dr hab. inż. Mateusz Kozioł.
Od roku 1998 na Wydziale Inżynierii Materiałowej organizowana jest Międzynarodowa Sesja Studencka, pierwsza sesja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Millenium II w pierwszym roku działalności Koła. Koło łączy studentów pragnących pogłębić wiedzę zdobytą podczas studiów oraz wykorzystać ją w praktyce. Zainteresowania rozwijane są poprzez pracę w projektach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale oraz w projektach naukowych prowadzonych przez Koło. Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Co roku biorą udział w międzynarodowej konferencji ISDM organizowanej w Niemczech, Austrii, Czechach oraz w Polsce. Członkowie Koła mogą również pochwalić się licznymi publikacjami w fachowych czasopismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Udział w życiu Koła pomaga nawiązać nowe znajomości, rozwinąć się zawodowo, jak i naukowo.

Zarząd SKN Mater-Tech:

Prezes
Magdalena Malczewska

Wiceprezesi
Gabriela Koniarek
Jakub Jała

do pobrania: statut koła naukowego (pdf, 262 KB)

Cele SKN MATER-TECH:
  • promowanie Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej
  • poszerzenie wiedzy studentów
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych badań na Wydziale Inżynierii Materiałowej
  • aktywna współpraca z innymi uczelniami
  • organizowanie Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Materiały i Technologie XXI wieku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz udział w studenckich konferencjach naukowych
  • współpraca z zakładami pracy, stwarzająca możliwość odbycia praktyk i staży oraz organizacji wycieczek edukacyjnych
Osoby zainteresowane działalnością w SKN Mater-Tech proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj, aby pobrać plik, pdf, 238 KB) i dostarczenie go siedziby koła w sali 052.

Foto_1
Foto_2
Foto_3
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koło naukowe MATER-TECH