Oprogramowanie dla studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej jest uczestnikiem programu Azure Dev Tools for Teaching, dzięki któremu studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi wydziału mają bezpłatny dostęp do wielu programów (w tym systemów operacyjnych) firmy Microsoft. Do korzystania z programu uprawnieni są jedynie nauczyciele akademiccy oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej. Pozostali pracownicy nie posiadają uprawnień do korzystania z tego programu. Więcej informacji:
Oprogramowanie Microsoftu pobiera się z Education Hub Store. Wymagane jest posiadanie studenckiego lub pracowniczego adresu mejlowego w domenie student.polsl.pl lub polsl.pl. Do logowania można użyć konta w usłudze Office 365 firmy Microsoft, która jest bezpłatna dla nauczycieli i studentów (nie dla pozostałych pracowników uczelni). Instrukcja zakładania kont znajduje się poniżej.
Osoby, które korzystały już z OnTheHub by Kivuto, gdzie dawniej pobierało się oprogramowanie Microsoftu, mogą robić to nadal - dostępne są tam programy firm innych niż Microsoft.

Administratorami programów Azure Dev Tools for Teaching oraz OnTheHub by Kivuto są: dr inż. Adrian Smagór, tel. 32 603 4297, e-mail adrian.smagor@polsl.pl, oraz dr inż. Joanna Lisok, tel. 32 603 4272, e-mail joanna.lisok@polsl.pl
 Uzyskanie dostępu do Azure Dev Tools for Teaching
Osoby, które jeszcze nie posiadają konta Office 365 powinny założyć go samodzielnie (kliknij tutaj). Jednocześnie uzyskają dostęp do pakietu zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote.

Zakładamy konto, koniecznie z wykorzystaniem adresu mejlowego w domenie student.polsl.pl lub polsl.pl
1

Wybieramy stosowną opcję
2

Podajemy wymagane dane wraz z otrzymanym mejlowo kodem weryfikacyjnym
3

Krok, w którym zapraszamy osoby do korzystania z pakietu można pominąć. Od tego momentu mamy dostęp do Office 365
4

Konto Office 365 można wykorzystać do logowania w Education Hub Store
5

Po zaznaczeniu i zaakceptowaniu wymaganej zgody
6

Otrzymamy dostęp do oprogramowania Microsoftu
7
8

Uzyskanie dostępu do OnTheHub by Kivuto
Dostęp do systemu OnTheHub by Kivuto (w którym znajdują się programy firm innych niż Microsoft) mają tylko pracownicy oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się na aktualnej liście studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz posiadający konto pocztowe w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl. W sprawie założenia konta należy kontaktować się z administratorami systemu: dr. inż. Adrianem Smagórem, tel. 32 603 4297, e-mail adrian.smagor@polsl.pl, lub dr inż. Joanną Lisok, tel. 32 603 4272, e-mail joanna.lisok@polsl.pl

Pobieranie oprogramowania

Oprogramowanie do laboratoriów dydaktycznych i badawczych
Oprogramowanie firmy Microsoft dystrybuowane w ramach Azure Dev Tools for Teaching może być instalowane w laboratoriach dydaktycznych i badawczych wydziału. W celu uzyskania numerów niezbędnych do instalacji należy zgłosić się do administratora programu.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oprogramowanie dla studentów i pracowników