Ciekawe studia - pewne staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej w Katowicach
informacja

Celem projektu
jest podniesienie kompetencji studentek i studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w zakresie umiejętnosci zawodowych poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez co najmniej 93 osoby kształcące się na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym również osoby niepełnosprawne. Projekt umożliwia realizację płatnych staży dla studentów i studentek kierunków:
kierunek
rodzaj studiów
liczba miejsc stażowych
Inżynieria Materiałowa
pierwszego stopnia
29
drugiego stopnia
22
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pierwszego stopnia
20
drugiego stopnia
11
Technologie Metali
pierwszego stopnia
7
drugiego stopnia
7
Makrokierunek Informatyka Przemysłowa drugiego stopnia
7

Wymiar czasowy wszystkich staży będzie wynosił 360 godzin i obejmował nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu w maksymalnym czasie szesnastu tygodni. Gwarantuje to pozyskanie odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. Staże będą realizowane w czasie trwania semestrów 4-7 na studiach pierwszego stopnia i podczas całego czasu trwania studiów drugiego stopnia.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 października 2019 r.

Harmonogram projektu:
numer zadania
nazwa zadania
liczba zaplanowanych miejsc stażowych
dla kogo
termin realizacji
1
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa 16
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 6 i 7
2018-2019 r.
13
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6
2019 r.
22
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3
2018 r.
łącznie 51 miejsc stażowych w zadaniu 1


2
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
11
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 6 i 7 2018-2019 r.
9
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6 2019 r.
11
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 31 miejsc stażowych w zadaniu 2


3
Staże dla studentów studiów drugiego stopnia na makrokierunku Informatyka Przemysłowa 7
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 7 miejsc stażowych w zadaniu 3


4
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologie Metali 7
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6 2019 r.
7
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 14 miejsc stażowych w zadaniu 4Budżet projektu: 971 436,75 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kontakt: Biuro projektu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, pokój 60, telefon (32) 6034350

Dokumenty do pobrania
szablon curriculum vitae
pobierz (docx, 364 KB)
szablon listu motywacyjnego
pobierz (docx, 364 KB)
wzór umowy o staż
pobierz (docx, 403 KB)
wzór listy obecności
pobierz (docx, 363 KB)
wzór dziennika stażu
pobierz (docx, 340 KB)
wzór sprawozdania ze stażu
pobierz (docx, 369 KB)
wzór raportu końcowego ze stażu
pobierz (docx, 371 KB)
wzór zaświadczenia o odbyciu stażu
pobierz (docx, 371 KB)
wzór umowy o współpracy
pobierz (docx, 387 KB)
wzór formularza zgłoszeniowego pracodawcy
pobierz (docx, 365 KB)
formularz zgłoszeniowy
pobierz (docx, 190 KB)
dokumenty rekrutacyjne
pobierz (docx, 677 KB)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ciekawe studia - pewne staże