Rada Dziekańska Wydziału Inżynierii Materiałowej
Terminy posiedzeń rady

21 października 2020 r.
18 listopada
2020 r.
zmiana terminu z 9 grudnia
2020 r. na 16 grudnia 2020 r.
20 stycznia
2021 r.
zmiana terminu z 17 lutego 2021 r. na 16 lutego 2021 r.
24 marca
2021 r.
21 kwietnia
2021 r.
19 maja
2021 r.
23 czerwca
2021 r.
7 lipca
2021 r.
22 września
2021 r.

Godzina rozpoczęcia każdego z zebrań: 14.00.
W związku z epidemią koronawirusa posiedzenia rady odbywać się będą w trybie zdalnym
aż do odwołania.

Tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko
stanowisko/funkcja
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof PŚ
dziekan
dr hab. inż. Bożena Gajdzik
prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr inż. Jacek Chrapoński prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
kierownik Katedry Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz
kierownik Laboratorium Projektowania i Wytwarzania Materiałów
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. nadzw. PŚ
kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek
kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej
Wiktoria Bałaban
przedstawicielka samorządu studenckiego
mgr inż. Kamil Kołtało
przedstawiciel doktorantów
dr inż. Janusz Kliś
przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
Przedstawiciele związków zawodowych (obserwatorzy, nie są członkami rady)
dr inż. Joanna Lisok NSZZ "Solidarność"
dr inż. Krystian Janiszewski ZNP


Stan na dzień 12.11.2020 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Dziekańska Wydziału Inżynierii Materiałowej