rekrutacja

Inżynieria materiałowa stacjonarne II stopnia

Opis kierunku:

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • nowoczesne materiały i technologie
  • materiały i technologie w motoryzacji
  • materiały i technologie w lotnictwie
  • kompozyty i tworzywa sztuczne
  • inżynieria jakości

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej; technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów inżynierskich. Jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie, udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i jednostkach gospodarczych. Posiada podstawowe umiejętności zarządzania i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacji interpersonalnej. Umiejętnie korzysta z obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich. Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się transferem materiałów i technologii. Absolwent kierunku inżynieria materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego, metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

 

IM
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Inżynieria materiałowa studia stacjonarne II stopnia