30 września 2020
Zajęcia z języków obcych
ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W TRYBIE ZDALNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21 DLA GRUP KONTYNUUJĄCYCH LEKTORAT (SJO)

Studenci z grup językowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, którzy w semestrze zimowym 2020/21 kontynuują lektorat języka obcego otrzymają informację o sposobie rozpoczęcia zajęć lektoratowych drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji od prowadzących zajęcia w ub. semestrze. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie planem. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości.

ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W TRYBIE ZDALNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21 DLA GRUP PODEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH PO RAZ PIERWSZY (SJO)

Zapisy do grup językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie SJO: www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO Aby zapisać się do grupy, student, w dniu i o godzinie planowych zajęć z lektoratu, jest zobowiązany do udziału w spotkaniu organizacyjnym ‘klikając’ w podany dla danego kierunku link do wirtualnego pokoju (ZOOM.us lub Microsoft Teams). Po uzyskaniu informacji na temat kryteriów zapisów i przynależności do grup, student jest zobowiązany wypełnić formularz zapisu do grupy językowej, który zostanie omówiony i udostępniony w trakcie spotkania - obecność studentów na spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa! Na potrzeby zapisu do grup językowych student posługuje się nadanym przez uczelnię w wyniku rekrutacji numerem albumu. O przypisaniu do poszczególnej grupy językowej stanowi umieszczony na liście w/w niepowtarzalny numer albumu. Listy zostaną umieszczone na stronie SJO (oraz przesłane na Wydziały do poszczególnych BOS-ów). Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych oraz o tym gdzie odbywać się będą kolejne zajęcia z języka ( symbol grupy, nazwisko lektora, link do spotkania na zajęcia on-line) zostaną umieszczone na stronie SJO w dniu poprzedzającym planowe zajęcia z danego języka.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 08:01, autor: Ewelina Domalik
Ostatnia modyfikacja: 30 września 2020 08:02, wykonana przez: Ewelina Domalik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Matematyki Stosowanej