WAŻNE TERMINY

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji Jubileuszowej ’2015 – 16. 02. 2015 r.  

● Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 20. 02. 2015 r.

● Termin nadesłania pełnego tekstu artykułu – 28. 02. 2015 r.

● Konferencja Jubileuszowa ‘2015 z okazji 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania – 28-29 maj 2015 r.

 

                               PATRONAT WYDAWNICZY


·         Zeszyty Naukowe Pol. Śl. „Organizacja i Zarządzanie” (lista B MNiSW (7 pkt.)

·      Kwartalnik Naukowy Pol. Śl. „Organizacja i Zarządzanie” (lista B MNiSW (7 pkt.)

·      Kwartalnik „Management Systems in Produktion Engineering” (lista B MNiSW (4 pkt.)

*Uwaga: w „Management Systems in Production Engineering” drukowane będą artykuły przygotowane wyłącznie w j. angielskim, w wersji elektronicznej możliwe jest zamieszczenie artykułu zarówno w j. polskim, jak i w j. angielskim (wersja anglojęzyczna jest obligatoryjna).

* Uwaga: szczegółowe wytyczne przygotowania artykułów do poszczególnych czasopism znajdują się na stronie internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania.:

Zeszyty Naukowe "Organizacja i Zarządzanie"

Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie"

Kwartalnik "Management Systems in Production Engineering"

Nadesłane artykuły będą drukowane w czasopismach, które objęły Konferencję Jubileuszową Patronatem Wydawniczym. O zakwalifikowaniu referatu do konkretnego czasopisma decydują organizatorzy, brana będzie pod uwagę dziedzina naukowa (nauki ekonomiczne, techniczne i humanistyczne),  w obrębie której mieścić się będzie tematyka zgłoszonego artykułu.  Drukowane będą wyłącznie artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje praktyczne