KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Marian TUREK (Przewodniczący) – Politechnika Śląska

dr hab. Maria ALUCHNA, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Zbigniew BANASZAK – Politechnika Warszawska 

dr hab. Małgorzata BARON-WIATEREK, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Małgorzata BEDNARCZYK – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jacek BENDKOWSKI - Politechnika Śląska 

prof. dr hab. inż. Józef BENDKOWSKI – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA – Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Witold BIAŁY – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Ewa BOJAR – Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Waldemar BOJAR – prof. nadzw. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Mariusz BRATNICKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jan BRZÓSKA, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Edward CHLEBUS – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Andrzej CHOCHOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr hab. Waldemar CZAJKOWSKI – Politechnika Śląska 

prof. dr hab. Wojciech CZAKON – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. inż. Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ – Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska   

prof. dr hab. Janusz CZEKAJ – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata CZERSKA – Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Jan DUDA, prof. PK – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Wojciech DYDUCH – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Henryk DŹWIGOŁ, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Daniela FOBELOVA - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Małgorzata GABLETA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Wojciech GASPARSKI – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. inż. Adam HAMROL - Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Irena HEJDUK – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Piotr HOROSZ, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Jan JEŻAK – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Jan KAŹMIERCZAK – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA - Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI – Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Lilla KNOP, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA – Politechnika Opolska

prof. dr hab. Wojciech KOWALSKI – Uniwersytet Śląski

dr hab. Robert KOZIELSKI, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Barbara KOŻUCH – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Marzena KRAMARZ, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI – Politechnika Lubelska

dr hab. Aleksandra KUZIOR, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

dr hab. Dominika LATUSEK-JURCZAK, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI - Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Jan LICHTARSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Tadeusz LISTWAN – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. Alla LOBANOVA - Politechnika Śląska 

prof. dr hab. Inż. Józef MATUSZEK, dr h.c. – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

dr hab. inż. Anna MICHNA, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Joanicjusz NAZARKO – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Jerzy NIEMCZYK – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maria NOWICKA-SKOWRON – Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Cezary ORŁOWSKI – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Arnold PABIAN - Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. PP – Politechnika Poznańska

dr hab. Zbigniew PASTUSZAK, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Magdalena PICHLAK, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

dr hab. Bogusław PLAWGO, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Grażyna PŁAZA – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław POLOUČEK - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Jan PYKA – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Anna RAKOWSKA, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Jerzy ROKITA – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Ryszard RUTKA – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Anatolij SACHENKO  - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Krzysztof SANTAREK – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Włodzimierz SITKO - Politechnika Lubelska

dr hab. Agnieszka SITKO-LUTEK, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. inż. Bożena SKOŁUD – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Agnieszka SOPIŃSKA, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Seweryn SPAŁEK – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Adam STABRYŁA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jan STACHOWICZ  - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marek J. STANKIEWICZ – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

czł. hon. KNOiZ prof. zw. dr hab. Stanisław SUDOŁ – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr hab. inż. Adam SZROMEK, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Antoni ŚWIC – Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Janusz TECZKE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab.  inż. Michał TROCKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ryszard TRYKOSKO - Prezes Zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.  

dr inż. Wojciech WAJDA – Prezes Zarządu WASKO S.A.

dr hab. Andrzej WASIAK, prof. PB – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Andrzej P. WIATRAK – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jan W. WIKTOR – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. inż. Teodor WINKLER – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Marek WIRKUS, prof. PG – Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Krzysztof WODARSKI, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Radosław WOLNIAK prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Ryszard WYCZÓŁKOWSKI – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Czesław ZAJĄC – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komitet Naukowy