Program Jubileuszu 20-lecia Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej

 

28 maj 2015r. (Teatr Nowy w Zabrzu)

9.00 – 10.00

 

9.00 – 10.00 - Rejestracja Gości

 

10.00 – 12.00 - Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszowych

- Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej

- Prof. dr hab. Marek RATAJCZAK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

- Małgorzata MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze

- Prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI – Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN

- Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

- Prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

- Prof. dr hab. inż. Józef BENDKOWSKI – Dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania Pol. Śl.    w latach 1995-2002

- Prof. dr hab. inż. Marian TUREK – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl.

 

12.00 – 13.00 - Przerwa na lunch (Teatr Nowy w Zabrzu)

 

13.00 – 14.00 - Koncert jubileuszowy Filharmonii Zabrzańskiej (Siedziba Filharmonii Zabrzańskiej)

 

15.00-15.30 - Przerwa kawowa (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu)

 

15.30 – 18.00 - Obrady w sekcjach tematycznych(Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu)

 

Sekcja A, sala 114/115, I piętro, budynek A

Prowadzenie: Dr hab. Lilla KNOP, prof. nzw. w Pol. Śl.

           Dr inż. Marek KRANNICH

 

15.30 – 16.00 - Prof. dr hab. inż. Jan STACHOWICZ(Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

Dr inż. Marek KRANNICH  (Politechnika Śląska)

Źródła zagrożeń strategicznych specyficznych dla przedsiębiorstw  innowacyjnych wysokiej technologii

 

16.00 – 16.30 - Dr inż. Marek SZAFRANIEC (Politechnika Śląska)

Problematyka włączania zagadnień środowiskowych  do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie                                                                

 

16.30 – 17.00 - Dr inż. Ewa PRAŁAT (Politechnika Wrocławska)                          

Analiza rozwoju zakupów grupowych w Polsce                       

 

17.00 – 17.30 - Dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI  (Politechnika Śląska)

Inżynierowie zarządzania w świecie pełnym cyfrowych możliwości

 

17.30 – 18.00 - Dr inż. Andrzej NOWROT (Politechnika Śląska)

Dr inż. Sergiusz BORON (Politechnika Śląska)

Najnowsze osiągnięcia na płaszczyźnie fizyki  i chemii oraz inżynierii materiałowej
w aspekcie wzrostu wydajności  procesów przeróbczych na styku przemysłów węglowego i energetycznego

 

Sekcja B,salaA215, II piętro, budynek A

Prowadzenie: Dr hab. Aleksandra KUZIOR, prof. nzw. w Pol. Śl.

           Dr inż. Anna KOCHMAŃSKA

 

15.30 – 16.00 - Dr hab. Anna MICHNA, prof. nzw. w Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

Mgr Krzysztof BRZOSTEK (KGHM Polska Miedź S.A.)

Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP


16.00 – 16.30 - Dr inż. Janusz KARWOT  (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku)

Strategia w zakresie innowacyjności rozwojem przedsiębiorstw sektora komunalnego we współpracy z instytucjami  naukowo-badawczymi

 

16.30 – 17.00 - Dr inż. Anna KOCHMAŃSKA (Politechnika Śląska)   

Elementy decydujące o efektywności procesu wdrażania innowacji w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej               

 

17.00 – 17.30 - Dr inż. Andrzej NOWROT (Politechnika Śląska)

Dr inż. Jarosław JOOSTBERENS (Politechnika Śląska)

Wpływ najnowszych osiągnięć mikroelektroniki  oraz nanotechnologii na bezpieczeństwo procesów przemysłowych

 

17.30 – 18.00 - Dr inż. Sławomir OLKO (Politechnika Śląska)              

Badanie kompetencji w klastrach sektora ICT z perspektywy zarządzania wiedzą

 

Sekcja C,salaA206, II piętro, budynek A

Prowadzenie:  Dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. nzw. w Pol. Śl.

            Dr inż. Adam RYSZKO

 

15.30 – 16.00 - Dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

Kompleksowe przygotowanie specjalistów do zarządzania jakością – doświadczenia
z kształcenia podyplomowego

 

16.00 – 16.30 - Mgr inż. Dawid BERNY  (Orlen Południe S.A.)

Mgr inż. Dorota WANDZICH (Politechnika Śląska) 

Dr hab. Grażyna PŁAZA (Politechnika Śląska)         

Wyzwania dla sektora biopaliw w świetle rozwijającej się biogospodarki

 

16.30 – 17.00 - Dr inż. Adam HEYDUK (Politechnika Śląska)

Dr inż. Sergiusz BORON (Politechnika Śląska)

Dr inż. Jarosław JOOSTBERENS (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. Joachim PIELOT, prof. nzw. w Pol. Śl.(Politechnika Śląska)

Empiryczny model impedancji ciała ludzkiego na potrzeby oceny zagrożenia niebezpiecznym dla  zdrowia i życia porażeniem prądem elektrycznym

 

17.00 – 17.30 - Dr hab. inż. Marek WIRKUS, prof. PG (Politechnika Gdańska)

Realizacja projektów w organizacjach o działaniach powtarzalnych

 

17.30 – 18.00 - Dr inż. Adam RYSZKO (Politechnika Śląska)               

Zarządzanie środowiskowe z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych
 i humanistycznych – wybrane problemy i wyzwania

                                                                                                                                                                                           

29 maj 2015r. (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu)

10.00 – 13.30

 

10.00 – 13.30 - Obrady w sekcjach tematycznych

Sekcja A,sala A215, II piętro, budynek A

Prowadzenie: Dr hab. inż. Anna MICHNA, prof. nzw. w Pol. Śl.

           Dr inż. Józef OBER

 

10.00 – 10.30 - Mgr Agnieszka CZERWIŃSKA- LUBSZCZYK (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. Anna MICHNA, prof. nzw. w Pol. Śl.      (Politechnika Śląska)

M. Sc. Franziska SCHLEUDER (TU Bergakademie Freiberg)

M. Sc. Martina WALTHER  (TU Bergakademie Freiberg)

Porównanie polskich i niemieckich przedsiębiorstw budowlanych w kontekście wybranych aspektów współpracy międzyorganizacyjnej

 

10.30 – 11.00 - Dr inż. Józef OBER  (Politechnika Śląska)

Globalizacja a psychologiczne aspekty zarządzania zmianą w organizacjach                                                                                              

11.00 – 11.30 - Dr inż. Agata HILAROWICZ (Politechnika Śląska)

Koncepcja pracownika we współczesnych modelach zarządzania zasobami ludzkimi

 

11.30 – 12.00 - Przerwa kawowa

                                                                             

12.00 – 12.30 - Dr inż. Elżbieta MILEWSKA (Politechnika Śląska)

Zautomatyzowane zarządzanie zapotrzebowaniem w ogniwach sieci dystrybucyjnej – studium przypadku

 

12.30 – 13.00                                                                    

Dr inż. Piotr KORDEL (Politechnika Śląska)

Dr inż. Joanna MACHNIK – SŁOMKA (Politechnika Śląska)

Przedsiębiorczość  oraz twórczość technologiczna jako mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii

 

13.00 – 13.30

Mgr inż. Jarosław ZIEMSKI (Politechnika Śląska)   

Duracja akcji w krótkim okresie

               

                                              

Sekcja B,salaA206, II piętro, budynek A

Prowadzenie:  Dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl.

            Dr Izabela JONEK - KOWALSKA

 

10.00 – 10.30 - Dr inż. Jacek KORSKI (Famur SA, Katowice)

Dr inż. Katarzyna TOBÓR-OSADNIK (Politechnika Śląska)

Dr inż. Małgorzata WYGANOWSKA (Politechnika Śląska)

Model idealny oczekiwań użytkownika maszyn i urządzeń górniczych wg Conley’a

 

10.30 – 11.00 - Mgr inż. Joanna MYTYCH(IPIŚ PAN)

Dr hab. Mariusz LIGARSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

Badanie uwarunkowań funkcjonowania  akredytowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym –  koncepcja badań

 

11.00 – 11.30 - Dr inż. Marcin DĄBROWSKI (Politechnika Śląska)

Wspomaganie zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu w sieciowych systemach technicznych

 

11.30 – 12.00 - Przerwa kawowa

 

12.00 – 12.30 - Dr Piotr WERYŃSKI (Politechnika Śląska)

Pomiar innowacyjności w sektorze MŚP. Metodologia testowania narzędzia

 

12.30 – 13.00 -  Dr inż. Aneta SKOWRON  (GAMAD)

Koncepcja ToolLifecycle Management w praktyce przemysłowej

 

13.00 – 13.30 - Dr Bartłomiej KNOSALA(Politechnika Śląska)

O nowej relacji między sztuką, techniką i humanistyką w ujęciach teoretycznych
i praktyce społecznej
                                       

 

13.30  - Zakończenie konferencji

 

*Uwaga: wystąpienia  w sekcjach 20 min., po każdym wystąpieniu 10 min. Dyskusji

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program