RAMOWY PROGRAM JUBILEUSZU

20-lecia WYDZIAŁU ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA

 

  

28 maj 2015 r. (czwartek) – Teatr Nowy w Zabrzu

9.00 – 10.00 Rejestracja Gości

10.00 – 12.00  Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszowych

Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Marek RATAJCZAK –  Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Małgorzata MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze

Prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI – Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

Prof. dr  hab. inż. Józef Bendkowski — Dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania w latach 1995-2002            

Prof. dr  hab. inż. Marian TUREK – Dziekan Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej

12.00 – 13.00 

Przerwa na lunch

13.00 – 14.00 (siedziba Filharmonii Zabrzańskiej)

● Koncert jubileuszowy Filharmonii Zabrzańskiej

15.00 – 18.00  (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w  Zabrzu)

● Obrady w sekcjach tematycznych

 

 

29 maj 2015 r. (piątek) - Wydział Organizacji i Zarządzania
w Zabrzu

10.00 – 15.00

 Obrady w sekcjach

15.00

Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w ramowym programie Jubileuszu

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ramowy program uroczystości