TEMATYKA KONFERENCJI

1. Zarządzanie - teoria i praktyka.

2. Interdyscyplinarne podejście do zarządzania.

3. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania.

4. Socjologia organizacji i zarządzania.

5. Organizacja i zarządzanie instytucjami administracji publicznej.

6. Etyczne aspekty zarządzania (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kodeksy i programy etyczne, etc.)

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi – historia, teraźniejszość i perspektywy.

8. Zarządzanie zmianą we współczesnych przedsiębiorstwach.

9. Innowacje technologiczne i społeczne w procesach zarządzania.

10. Współczesne problemy zarządzania w globalizującym się świecie.

11. Zintegrowane systemy zarządzania i zrównoważony rozwój.

12. Kształtowanie jakości procesów, wyrobów i usług.

13. Zarządzanie i inżynieria produkcji.

14. Kształtowanie bezpieczeństwa i środowiska procesów przemysłowych.

15. Techniki informatyczne w inżynierii produkcji.

16. Logistyka, ekologistyka, e-logistyka.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tematyka Konferencji