ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 16 lutego  2015 r.  poprzez rejestrację na stronie internetowej konferencji (www.20-lecieWOIZ.polsl.pl ) i wypełnienie formularza zgłoszeniowego  lub przesłanie formularza pocztą tradycyjną na adres:   

Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

41 – 800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28

z dopiskiem: KONFERENCJA JUBILEUSZOWA WOiZ ’2015

Osoby zarejestrowane będą otrzymywać bieżące informacje drogą elektroniczną.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Warunkiudzialu