Analityka biznesowa

Kierunek dwa lata z rzędu nagrodzony certyfikatem Studia z Przyszłością
Studia z przyszłością 2020

Podstawowe informacje

Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze


Możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na II stopniu na kierunkach Zarządzanie projektami lub Zarządzanie.

Opis kierunku

Analityka biznesowa to kierunek, który w unikatowy sposób łączy:
 • znajomość nowoczesnych metod ilościowych (wnioskowania i modelowania statystycznego, metod optymalizacyjnych, algorytmów drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),

 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data) oraz modelowania i symulowania procesów w organizacjach,

 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

Program kierunku stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC) i był konsultowany z przedstawicielami firmy IBM oraz UM Zabrze.

Program studiów

Program studiów przewiduje m.in.:
 • kilkaset godzin zajęć komputerowych,
 • pracę z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy i wizualizacji danych,
 • liczne projekty indywidualne i zespołowe.
Na kierunku oferowane są dwie specjalności:
 • analiza danych i procesów gospodarczych (w programie specjalności m.in.: analiza danych rynkowych, symulacja procesów społeczno-ekonomicznych, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analityka procesów biznesowych),
 • analiza danych finansowych (w programie specjalności m.in.: matematyka finansowa, analiza techniczna i fundamentalna, analiza i sprawozdawczość w sektorze finansowym, prognozowanie szeregów finansowych).
Ponadto studenci częściowo mają możliwość samodzielnego kształtowania programu wybierając przedmioty fakultatywne. Do wyboru m.in.:
 • komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu,
 • rynek instrumentów pochodnych,
 • inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • teoria gier.

Plan studiów:

Sylwetka absolwenta

Na kierunku kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analizy danych oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafi:
 • pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane i przekształcać je w informacje,
 • wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • analizować przebieg i efekty procesów biznesowych,
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie,
 • analizować ryzyko działań biznesowych, wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka,
 • wspomagać przeprowadzanie audytów biznesowych,
 • tworzyć raporty i wizualizacje danych,
 • prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

Zdobyta przez absolwenta wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki znajduje wykorzystanie w każdej organizacji działającej w gospodarce, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze instytucji finansowych oraz publicznych, w szczególności:

 • w działach analiz biznesowych,
 • w działach informatycznych,
 • w działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
 • w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
 • w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
 • w instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.

Dlaczego warto studiować na kierunku analityka biznesowa?

 • Absolwenci mają zagwarantowaną ciekawą i dobrze płatną pracę
 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą
 • Przedsiębiorstwa i instytucje poszukują i będą poszukiwać ekspertów w zakresie analizy danych
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz poniższą prezentację:Dodatkowe informacje

Przeczytaj relację z otwarcia Laboratorium Analityki Biznesowej
Drugi rok z rzędu podwójne wyróżnienie dla kierunku Analityka biznesowa!

Certyfikat Studia z Przyszłością 2020 oraz Laur InnowacjiStudenci Wydziału OiZ wyróżnili zajęcia zdalne prowadzone na kierunku Analityka Biznesowa

Zdalne kształcenie nie byłoby skuteczne bez odpowiedniego odbioru. Miałem to szczęście, że studenci kierunku analityka biznesowa, dla których prowadziłem zajęcia w tym semestrze, bardzo pozytywnie reagowali na proponowane rozwiązania. To przede wszystkim postawa studentów: systematyczna praca, wnikliwość i zadawane pytania, a nawet prośby o dodatkowe możliwości sprawdzenia się i zadania, sprawiły, że – wierzę w to mocno – wykorzystaliśmy ten czas najlepiej, jak się dało. (link)
Masz pytania dotyczące kierunku?
Napisz do nas: analitykabiznesowa@polsl.pl

Jeżeli chcesz zostać studentem Politechniki Śląskiej, zarejestruj się w Systemie Rekrutacji: https://rekrutacja.polsl.pl/ostatnia aktualizacja: 6.07.2020 (to)


Zobacz film o kierunku:


Certyfikat Akredytacyjny Studia z Przyszłością dla kierunku Analityka biznesowa - 2020

Laur Innowacji 2020 dla kierunku Analityka biznesowa

Laur Innowacji 2020

Certyfikat Akredytacyjny Studia z Przyszłością dla kierunku Analityka biznesowa - 2019

Certyfikat Lider Jakości Kształcenia dla kierunku Analityka biznesowa - 2019
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Analityka biznesowa