Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 37

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 37 (pdf) (4,6 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:     

 

 

1.   Przemysław BARTOSZ – Marketing doświadczeń w budowaniu wartości dla klienta

2. Michał DZIADKIEWICZ, Marta KADŁUBEK – Zarządzanie gospodarką odpadami w polskich gminach – efekty nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

3. Bożena GAJDZIK – Gospodarka materiałami i zapasami w przemyśle hutniczym w latach 2000-2015

4. Bożena GAJDZIK – Od radykalnej reorganizacji czasu pracy po lean time management na przykładzie sektora hutniczego

5. Magdalena GĘBCZYŃSKA – System pomiaru efektywności a efektywność rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

6. Ewa KROK – Chmura obliczeniowa w przedsiębiorstwie

7. Agnieszka LESZCZYŃSKA – Integracja zrównoważonego łańcucha dostaw

8. Aleksandra MAJ – Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – studium przypadku

9. Daria NIERADZIK – Oczekiwania interesariuszy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

10. Radosław WOLNIAK – Postrzeganie ról i funkcji menedżera we współczesnej organizacji przez osoby na stanowiskach kierowniczych

  

 

 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 36