"Organization and Management" Quarterly No. 10

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 10 (pdf) (1,4 MB)

 

CONTENTS:

1. Katarzyna BRATNICKA – Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i pojęcia

2. Swetlana FRANKEN – Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw: diagnoza oraz skuteczne narzędzia wspierania innowacyjności MŚP

3. Bogusław GULSKI – Zastosowanie koncepcji zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu okazji

4. Agata HILAROWICZ – Społeczny wymiar niestandardowych form zatrudnienia

5. Iwona MENDRYK – Diagnoza rozwoju kompetencji marketingowych w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań

6. Elena MIESZAJKINA – Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

7. Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK – Kluczowe kompetencje kierownika projektu

8. Grażyna RADZIEJOWSKA – Strategie logistyczne w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

9. Ewa STAWIARSKA – Działalność marketingowa w procesie komercjalizacji technologii. Studium dobrych praktyk promowania innowacji technologicznej przez organizacje akademickie oraz wynalazców

10. Zbigniew ŻEBRUCKI – Organizacyjne i kooperacyjne formy partnerstwa logistycznego

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr10