"Organization and Management" Quarterly No. 12

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 12 (pdf) (1,9 MB)

 

CONTENTS:

1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA – Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym

2. Agata AUSTEN – Efektywność przywództwa w organizacji publicznej

3. Krzysztof LEJA – Uniwersytet – droga ku społecznej odpowiedzialności

4. Iwona KOWALSKA – Zarządzanie publiczne jako czynnik usprawniający działania
w systemie ochrony zdrowia w warunkach zdecentralizowanych. Oczekiwania
a rzeczywistość

5. Leopold CIBOROWSKI – Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych

6. Marek WRZOSEK – Wiedza w zarządzaniu organizacją wojskową

7. Katarzyna DOHN – Informatyczne wspomaganie przepływów informacyjnych
w łańcuchu dostaw

8. Joanna MACHNIK-SŁOMKA, Ewa STAWIARSKA – Zarządzanie wiedzą w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych

9. Agata STACHOWICZ-STANUSCH – Dobre praktyki wdrażania założeń Principles
for Responsible Management Education (PRME) – wyniki badań

10. Ewa STAWIARSKA – Tworzenie i rola sieci powiązań administracji i instytucji publicznych, szkolnictwa oraz przedsiębiorstw w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym na przykładzie miasta Zabrze

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr12