"Organization and Management" Quarterly No. 13

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 13 (pdf) (2,2 MB)

 

CONTENTS:

1. Nina STĘPNICKA – Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych
w Polsce i na świecie w świetle koncepcji płaskiego świata T.L. Friedmana

2. Stefan BERG – Połączenie zadań Six Sigma oraz Design for Six Sigma
w procesowym modelu interaktywnym dla całościowej poprawy w domenie
produktowej i procesowej

3. Radha R. SHARMA, Shallini SAGGAR – Badania i praktyka w zakresie etyki biznesu: przykład indyjski przedsiębiorstwa Shreyans Paper Mills Ltd.

4. João J. FERREIRA, Alcino COUTO, Carla Susana MARQUES, Francisco DINIZ, Deolinda ALBERTO – Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej poprzez zastosowanie modelu Potrójnej Spirali. Studium przypadku

5. Anna RAKOWSKA – Współpraca między uczelniami a biznesem jako warunek konieczny dla rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich wspierających przetrwanie organizacji

6. Agnieszka SITKO-LUTEK, Monika JAKUBIAK – Samoocena kompetencji
studentów kierunków ekonomii i zarządzania w kontekście wymagań rynku pracy

7. Wojciech KOWALSKI – Character merchandising na tle prawa francuskiego
i niemieckiego

8. Grażyna OSIKA – Procesy innowacyjne w organizacji a koncepcja systemów informacyjnych Karla Weicka

9. Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK – Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie lokalnym – istota i inicjatywy

10. Jerzy M. ŚCIERSKI – Kierunki zmian w podejściu do systemów zarządzania jakością 

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr13