"Organization and Management" Quarterly No. 14

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 14 (pdf) (1,4 MB)

 

CONTENTS:

1. Anna RAKOWSKA – Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach

2. Helena KOŚCIELNIAK, Agnieszka WRÓBLEWSKA-KAZAKIN – Rola należności handlowych w zarządzaniu płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego

3. Arkadiusz ŚWIADEK, Marek TOMASZEWSKI – Endogeniczne uwarunkowania w kształtowaniu regionalnej strategii innowacji na przykładzie województwa śląskiego

4. Tomasz LIS – Wyzwania organizacyjno-ekonomiczne w organizacjach wdrażających rozwiązania informatyczne

5. Tadeusz KOWALSKI – Problemy klasyfikacji pracobiorców we współczesnych organizacjach

6. Paweł FAJFER – Wdrożenie systemu informatycznego – korzyści płynące z użytkowania systemu ERP

7. Mariusz ZIELIŃSKI, Danuta LANGER-BABICZ – Wpływ uwarunkowań koniunkturalnych na elastyczne formy zatrudnienia

8. Patrycja HĄBEK – Zrównoważone wytwarzanie egzemplifikacją koncepcji CSR
w obszarze produkcji

9. Marta MACEŁKO, Izabela MENDEL – Living lab – koncepcja popytowego podejścia do innowacji

10. Mariusz ZIELIŃSKI – Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr14