"Organization and Management" Quarterly No. 16

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 16 (pdf) (1,5 MB)

 

CONTENTS:

SŁOWO WSTĘPNE

1. Jan STACHOWICZ, Agata STACHOWICZ-STANUSCH – Klastry – współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i warttości

2. Lilla KNOP – Kluczowe założenia analizy klastrów

3. Lilla KNOP, Marta MACEŁKO, Izabela MENDEL – Klastry kreatywne we współczesnych polskich realiach

4. Sławomir OLKO – Analiza relacji w klastrach – przegląd wybranych podejść

5. Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni

6. Marcin KOZAK – Ocena wpływu kapitału intelektualnego na rozwój gospodarczy regionów

7. Marcin BARON – Zaufanie a informacja w inicjatywach klastrowych

8. Tomasz ŻMINDA – Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

9. Magdalena DACZYŃSKA, Marcin KELM, Bartłomiej ŚWIDEREK – Proinnowacyjny model organizacyjny klastra – przykład klastra technologii energooszczędnych

10. Liliana HAWRYSZ – Kompetencje menedżerów klastrów

 

[Back to main page]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr16