"Organization and Management" Quarterly No. 18

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 18 (pdf) (1,5 MB) 

 

 CONTENTS:

 

1. Anna RAKOWSKA, Beata HYSA – Jakość informacji i kompetencje menedżerskie
a podejmowanie decyzji przez kadrę kierowniczą w administracji samorządowej

 

2. Liliana HAWRYSZ, Katarzyna HYS – Skutki implementacji narzędzi zarządzania jakością
w sektorze publicznym

 

3. Katarzyna KROT – Znaczenie zaufania do członków społeczności internetowej
na przykładzie portali budowlano-wnętrzarskich

 

4. Dagmara LEWICKA – Wpływ zaufania wertykalnego na proinnowacyjne postawy pracowników

 

5. Eulalia SKAWIŃSKA, Romuald ZALEWSKI – Stan i perspektywy rozwoju jednostek infrastruktury transferu technologii w Wielkopolsce

 

6. Małgorzata GAJOWIAK – Znaczenie instytucji nieformalnych w zrównoważonym rozwoju

 

7. Radosław MĄCIK, Monika NALEWAJEK, Bartosz JÓŹWIK – Wpływ poziomu internacjonalizacji na wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
w komunikacji i działaniach marketingowych przez przedsiębiorstwa z woj. lubelskiego

 

8. Agnieszka LESZCZYŃSKA, Tomasz ŻUREK – Ocena zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego

 

9. Agnieszka BARUK, Anna IWANICKA, Tomasz GRUSZECKI – Zarządzanie wiedzą klienta jako katalizator sukcesu na rynku niszowym

 

10. Łukasz WIECHETEK – Koncepcja czasowego progu rentowności wdrożenia systemu informatycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 

 

[Back to main page]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
kn18