"Organization and Management" Quarterly No. 3

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 3 (pdf) (1,5 MB)

 

CONTENTS:

1.Urszula SKURZYŃSKA-SIKORA – Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM

2.Agnieszka SITKO-LUTEK, Elżbieta PAWŁOWSKA – Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów

3.Magdalena PICHLAK, Adam SMOLIŃSKI – Innowacyjność przedsiębiorstw na Śląsku – innowacje produktowe, technologiczne czy zmiany organizacyjne


4.Ewa STAWIARSKA – Marketing relacji w procesie kształtowania efektywności działalności przedsiębiorstw różnych branż


5.Radosław WOLNIAK – Indywidualizm i kolektywizm na przykładzie organizacji publicznych województwa śląskiego


6.Anna MICHNA – Specyfika przeprowadzania badań kwestionariuszowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw


7.Mirosław MATUSEK – Kryteria wyboru portfela projektów nowych wyrobów w przedsiębiorstwach branży wykładzin podłogowych


8.Michał MOLENDA, Paweł SZEWCZYK – Doskonalenie systemów zarządzania jakością w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Nr 3