"Organization and Management" Quarterly No. 4

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 4 (pdf) (1,8 MB)

 

CONTENTS:

1.Anna Rakowska – Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w    kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizatorom

2.Krystyna Czaplicka – Kolarz, Jan Bondaruk – Foresight jako metoda identyfikacji akceptacji społecznej dla zmian w zarządzaniu zasobami środowiska


3.Wojciech Dyduch – Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności


4.Anna Zarębska – Znaczenie przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji przedsiębiorstwa


5.Małgorzata Baron – Wiaterek – Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy – warunki i cechy charakterystyczne


6.Izabela Grzanka - Badania nad wykorzystywaniem kapitału społecznego przedsiębiorstwa w kształtowaniu relacji  z klientami w przedsiębiorstwach teleinformatycznych w Polsce


7.Izabela Mendel - Przedsiębiorczość społeczna i jej wpływ na rozwój lokalnego kapitału społecznego. Zarys problematyki


8.Dorota Chmielewska – Muciek – Wpływ kultury organizacyjnej  na proces zarządzania wiedzą


9.Monika Jakubiak  - Doskonalenie potencjalnych menedżerów


10.Aneta Aleksander - Pojęcie identyfikacji w  świetle badań literaturowych oraz w praktyce działalności przedsiębiorstw

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Nr 4